Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DIBT0057 Biotekniikan instrumentointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Biotekniikka (tekn.ala)
Biokemian laitos

Osaamistavoitteet

Ymmärtää biotekniikassa ja diagnostiikassa käytettävien erilaisten mittalaitteiden ja instrumenttien toimintaperiaatteita. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaisia piirikaavioita ja niihin liittyvien komponenttien toiminnan sekä osaa tehdä piirikaavioiden avulla sähkökytkentöjä. Lisäksi opiskelija tutustuu biotekniikan instrumentteihin liittyvään optiikkaan ja ohjelmoinnin alkeisiin.

Vastaava opettaja

Ari Lehmusvuori

Opetus

22.1.2018 – 2.3.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Laboratorioharjoitustyö suoritetaan pienryhmätyöskentelynä. Laboratoriotyöskentelyn jälkeen opiskelija pitää suullisen esitelmän ja kirjoittaa artikkelimuotoisen työselostuksen. Lisäksi kurssin pääasiat kuulustellaan kirjallisena tenttinä.

Lisätiedot

BioCity, ma - pe 8-16