Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6303 Kemian työmenetelmät I 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Työturvallisuusluennoilla annetaan valmius turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn: laboratorio- ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, laboratoriossa esiintyvät vaarat ja niiden torjuminen, henkilökohtainen suojautuminen, laboratoriojätteiden oikea käsittely, toiminta vahinkotilanteessa. Harjoitustyöosiossa tutustutaan mitta- ja painoanalyyttisten ja muiden perusharjoitustöiden kautta laboratorion perustyövälineisiin ja -työmenetelmiin sekä keskeisiin yleisen kemian ilmiöihin. Lisäksi tutustutaan modernissa kemian tutkimuksessa käytettyihin tutkimuslaitteistoihin sekä opetellaan tuottamaan kemialle tyypillisiä esitystapoja kuten reaktioyhtälöitä ja rakennekaavoja.

Ilmoittautuminen

Töihin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka jaetaan ensimmäisellä työturvallisuusluennolla.

Vastaava opettaja

Veli-Matti Vesterinen

Opetus

4.9.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 6 t
Luennot
Ma 4.9.2017 klo 14-16, Pub1, Publicum
Ti 5.9.2017 klo 16-18, Pub1, Publicum
To 7.9.2017 klo 14-16, Pub1, Publicum
Harjoitukset 20 t
viikot 44-50

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Harjoitustyömoniste ja sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava muu materiaali.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille.

Harjoitustöihin osallistumisen edellytys on, että opiskelija on aktiivisesti mukana Kemian peruskurssi I ja II -jaksojen luennoilla ja demonstraatioissa tai on jo aikaisemmin suorittanut vastaavat kyseiset opintojaksot.

Luennot: 3 x 2 h (pakollinen läsnäolo)
Luentoihin liittyy oppimistehtäviä ja sähköinen kuulustelu

Laboratorioharjoitustyöt:
4 x 5 h, viikot 44-50
Työt tehdään ohjattuina ryhmätöinä.
Lisäksi tehdään harjoitustöihin liittyvät ennakko- ja kokoavat tehtävät sekä tutkimuslaitteistoihin ja kemian esittämistapoihin liittyvät tehtävät.