Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6118 Luonnonyhdisteiden kemia 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut yleiskuva luonnonyhdisteiden kemiasta ja biologisesta merkityksestä. Hän ymmärtää miten ja millaisia synteesipolkuja kasvisolu käyttää rakentaessaan erilaisia luonnonyhdisteitä aina hiilidioksidista alkaen. Opiskelija osaa jaotella yhdisteet niiden kemiallisen rakenteen perusteella yleisimpiin sekundaarimetaboliittiluokkiin sekä vastaavasti kunkin luokan alaryhmiin. Tuntemattomien yhdisteiden karakterisointiin opiskelija saavuttaa perusvalmiudet etenkin UV-spektroskopian ja massaspektrometrian avulla. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää miten HPLC- ja kuoppalevyteknologiaa voidaan hyväksikäyttää kasvien sekundaarimetaboliittien kvantitoinnissa ja biologisen aktiivisuuden määrittämisessä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käydään läpi yleisimmät kasvien ja muiden eliöiden tuottamat sekundaarimetaboliittiluokat: mm. terpeenit, fenoliset yhdisteet ja alkaloidit. Kurssi käsittelee ko. yhdisteiden kemiallisia rakenteita, biosynteesipolkuja, esiintymistä ja merkitystä kasveissa ja muissa eliöissä, kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysimenetelmiä sekä biologista ja farmakologista aktiivisuutta. Laboratorio-osuudessa kukin opiskelija valmistaa itsenäisesti uutteita vapaavalintaisista kasvinäytteistä. Uutteet analysoidaan nestekromatografisesti HPLC-DAD:n, UPLC-DAD-QQQ-MS:n ja HPLC-DAD-QTOF-MS:n avulla. Uutteiden biologinen aktiivisuus määritetään kuoppalevytekniikalla. Mittausdata analysoidaan kootusti luennolla ja samalla tutustutaan mm. erilaisiin HPLC -ohjelmistoihin.

Vastaava opettaja

Juha-Pekka Salminen

Opetus

31.10.2017 – 20.12.2017
Luento-opetus 18 t
Tiistaisin
Ti 31.10.2017 klo 10-12, Arc3, Arcanum
Ti 5.12.2017 klo 10-12, Arc3, Arcanum
Ti 12.12.2017 klo 10-12, Arc3, Arcanum
Keskiviikkoisin
Ke 1.11.2017 - 20.12.2017 viikoittain klo 14-16, Arc3, Arcanum 2. krs
Perjantaina
Pe 15.12.2017 klo 10-12, Arc3, Arcanum 2. krs
Harjoitukset 16 t

Arviointi

Numerolla 0-5.