Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6126 Kemian tieteellinen viestintä I 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaisia tiedonhakumenetelmiä sekä omaksuu tietoa kemian alan tieteellisistä artikkeleista. Opiskelija osaa esittää tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tiedonhakutekniikoihin sekä kemian alan tieteellisiin aikakausilehtiin ja harjoitellaan niiden käyttöä tieteellisen tiedon lähteenä. Kurssilla harjoitellaan tieteellisen tiedon esittämistä kirjallisesti ja suullisesti. Lisäksi perehdytään hyvään tieteelliseen käytäntöön tutkimustulosten raportoinnissa ja tutkielmien kirjoittamisessa.

Vastaavat opettajat

Maarit Karonen
Tuomas Lönnberg

Opetus

3.11.2017 –
Luento-opetus 36 t
Luennot
Pe 3.11.2017 - 24.11.2017 viikoittain klo 8.30-10, Arc2, Arcanum 2. krs
Pe 8.12.2017 - 15.12.2017 viikoittain klo 8.30-10, Arc2, Arcanum 2. krs
Harjoitukset 20 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa. Moodle-tehtävät ja suulliset harjoitukset on suoritettava hyväksytysti. Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus on suoritettava hyväksytysti (kielikeskuksen opetus).

Lisätiedot

Kurssiin kuuluu kaksi eri kokonaisuutta: kemian laitoksen antama opetus (3 op) ja kielikeskuksen antama opetus (1 op). Kielikeskuksen opetus on integroitu tähän kurssiin eikä erillistä ilmoittautumista siihen tarvita.

Kurssi jatkuu keväällä 2017.