Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHF0583 Ord och text / Sanasto ja teksti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Pohjoismaiset kielet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa kieliopillisesti ja tyylillisesti korrekteja ruotsinkielisiä tekstejä suomen- tai muunkielisten tekstien pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa normatiivisen kieliopin sääntöjä kirjoittaessaan ruotsinkielisiä tekstejä ja tuntee joitakin keskeisiä ruotsin kielen oikeakielisyyskysymyksiä. Opiskelija pystyy kartuttamaan ruotsin kielen sanavarastoaan ja ratkaisemaan sanasto-ongelmiaan itsenäisesti keskeisimpien painettujen ja sähköisten lähteiden avulla. Opiskelija tuntee ruotsinkielisen asiaproosan ja tieteellisen tekstin tyypillisimpiä piirteitä. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista tavallisimpia suomen ja ruotsin välisiä kontrastiivisia ongelmia.

Vastaava opettaja

Kaj Borg
kborg[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ti 29.8.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 10.15-12.00, SS123 Signum
Ryhmä II
Ke 10.1.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 10.15-12.00, SS123 Signum

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Korp (http://spraakbanken.gu.se/korp )

Nationalencyklopedin (http://www.ne.se)

Talentum Pro -sanakirjat (suomi-ruotsi-suomi) (http://sanakirjat.talentum.fi)

Svenskt språkbruk. (2003 tai uudempi). Ordbok över konstruktioner och fraser. Utarbetad av Svenska språknämnden.

Lisätiedot

Ryhmä 1: periodit I ja II
Ryhmä 2: periodit III ja IV