Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄYH2038 Audiovisuaalinen kääntäminen I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee av-kääntämisen eri muodot (tekstittäminen, selostus jne.) ja lajit (tv-kääntäminen, pelikääntäminen jne.) sekä ymmärtää av-kääntämisen erityisyydet ja yhtäläisyydet muuhun kääntämiseen nähden. Opiskelijalla on käsitys audiovisuaalisten tekstien ja medioiden ominaisuuksista sekä av-kääntämisestä käännösviestintänä. Opiskelija tutustuu tekstittämien viestinnälliseen perinteeseen yhtenä av-kääntämisen muotona, tekstittämisen suomalaisiin normeihin ja konventioihin sekä tekstitysprosessin vaiheisiin mukaan lukien ajastaminen. Opiskelija on tietoinen av-kääntäjän toimintaympäristöstä nykypäivänä sekä alan kehitysnäkymistä Suomessa ja muualla.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään tavoitteissa mainittuihin asiasisältöihin teoriassa sekä tutustutaan tekstittämiseen käytännössä kolmen lyhyehkön, erityyppisen harjoituksen kautta, joista viimeinen tehdään omassa kieliparissa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja

Tiina Holopainen

Opintojakson kotisivu

Opetus

Harjoitukset
Ti 9.1.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 16-18, Sig109
Pe 12.1.2018 - 4.5.2018 viikoittain klo 12-14, Sig109

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kurssille ja tunneilla käytäviin keskusteluihin.

Lisätiedot

Kurssi on avoin kaikille käännösviestinnän opintopolun opiskelijoille.