Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KUHI1174 Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kulttuurihistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tietokirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (artikkeli, essee, popularisoivat esitykset, kritiikki, verkkokirjoittaminen) keskeiset tavoitteet. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstejä ja arvioida kulttuurihistoriallista kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on tehdä kulttuurihistoriaa hyvin käytännönläheisesti ja siten harjoittaa myös työelämässä vaadittavia taitoja (kirjoittamisen ohella myös projektityöskentelyä, projektinhallintaa, esimiestaitoja, ohjausta, eri viestintävälineiden hallintaa, mediataitoja).

Yleiskuvaus

Sisältö

Opintojakso toteutetaan kaikille yhteisinä luentoina ja temaattisina työpajoina, joissa pääpaino on ryhmätyöskentelyssä. Johdantoluennon jälkeen opiskelijat jakautuvat työpajoihin, jotka perehtyvät itsenäisesti annettuun teemaan ja harjoittelevat eri kirjoittamisen muotoja sekä sosiaalisen median käyttöä kulttuurihistoriallisessa viestinnässä.

Luennot käsittelevät kirjoittamisen merkitystä kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa ja tieteen popularisoinnissa sekä tiede- ja tietokirjoittamisen yleisiä piirteitä, lajeja, tyylejä ja foorumeita. Työpajoissa tehtävissä kirjoitustöissä harjoitellaan luennoilla opittua tuottamalla erityyppisiä aineistoja eri foorumeille. Kurssin tavoitteena on julkaista työpajoissa tehtävät työt eri foorumeilla.

Opetuksen toteutustavat

Luento-opetus, Ryhmäopetus, Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyö(t) ja osallistuminen opetukseen

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot

Luentopäiväkirja, harjoitustyö(t) + osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille nettiopsussa 23.1.2018 mennessä.

Vastaava opettaja

Marika Räsänen
marras[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus 8 t
Ti 6.2.2018 - 6.3.2018 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus-sali, Lisäksi päätösseminaari 24.4. klo 12-14 Janus-salissa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Opetus lukuvuonna 2017-2018 

Luennot, projektiryhmät, itsenäinen työskentely

Oheismateriaalia jaetaan kurssin moodlealueella.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija tekee myös yleisen historian aineopinnot, joihin kuuluu vastaavanlainen kurssi (Keskusteleva historia 5 op), voi hän halutessaan korvata kurssin suorittamalla ko