Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KANS1165 TIETEELLISEN ESITTÄMISEN PERUSTEET JA METODOLOGIA 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kansatiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenfilosofian ja tutkimuksen tekemisen perusasiat ja kansatieteen ja lähitieteiden (etnologiset tieteet) keskeiset tutkimussuuntaukset ja näkökulmat, ja hänellä on riittävät perustiedot proseminaarin aloittamiseen ja omaan tutkimukseen.

Yleiskuvaus

yhteisluennot
useita opettajia

Tiistaina 24.10 professori Pekka Hakamies klo 14-16, Janus-sali, Sirkkala

Torstaina 26.10. professori Helena Ruotsala klo 10-12, Janus-sali, Sirkkala 

Tiistaina 31.10. professori Helena Ruotasala klo 14-16, Janus-sali, Sirkkala 

Tortstaina 2.11. professori Matti Kamppinen klo 10-12, Arje Scheinin-sali, Dentalia 

Perjantaina 3.11. professori Pekka Hakamies klo 10-12, Arje Scheinin-sali, Dentalia

Tiistaina 7.11. professori Matti Kamppinen klo 14-16, Janus-sali, Sirkkala

Kansatieteen osuus:
yliopisto-opettaja Maija Mäki ja professori Helena Ruotsala 

Torstaisin 23.11., 30.11. ja 14.12 klo 10–12  E104   

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kansatieteen osuuteen Nettiopsussa: KANS1165, ilmoittutumisaika 17.10.-21.11.

Vastaava opettaja

yhteiskurssi: useita, kansatiet osuus: yliopisto-opett. Maija Mäki ja professori Helena Ruotsala

Opetus

24.10.2017 – 14.12.2017
Luento-opetus 12 t
Yhteisluennot
Ti 24.10.2017 - 7.11.2017 viikoittain klo 14-16, Janus-sali, Sirkkala
To 26.10.2017 klo 10-12, Janus-sali, Sirkkala
To 2.11.2017 klo 10-12, Arje Scheinin-sali, Dentalia
Pe 3.11.2017 klo 10-12, Arje Scheinin-sali, Dentalia
Kansatieteen osuus
To 23.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 10-12, Virkkunen E104
Seminaari 6 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar: När ingenting särskilt händer. Nya kulturanalyser. (tai englanninkielinen versio The Secret World of Doing Nothing). 2007, 232 s.

Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta. SKS 2008, s. 27-106, 109-150.

Frykman, Jonas & Gilje, Nils (red.): Being there: New perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press 2003, 195 s.

Hämeenaho, Pilvi & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.): Moniulotteinen etnografia. Helsinki: Ethnos ry 2014. s. 5-108, 235–293, 308–392.

Laaksonen Salla-Maaria, Matikainen Janne & Tikka Minttu (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino 2013. (Sivut ilmoitetaan kurssilla.)

Pöysä, Jyrki et al. (toim.): Vaeltavat metodit. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 2010, s. 5-42, 79–113, 160–233, 331–360. Tai Pöysä, Jyrki: Lähiluvun tieto. Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 2015, soveltuvin osin.

Korkiakangas, Pirjo et al. (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethnos ry 2005, s. 25–180, 206–262.

Lisätiedot

Seminaarityöskentelyllä on oma Moodle-alue, jolle voi kirjautua ennen kurssin alkua.