Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LUKI1007 Tietokirjoittaminen - Esseistiikka 2–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Luova kirjoittaminen
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Esseistiikalle omistettu kurssikokonaisuus perehdyttää tekstilajiin, joka taiteilee omapäisesti tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden välillä. Kurssilla paneudutaan esseemuodon historiaan, tyylipiirteisiin ja retorisiin keinoihin ja tarkastellaan, millä tavalla niissä esitetyt ajatukset peilaavat kirjoittajan sisäistä maailmaa.

Kurssi kannustaa tarkastelemaan maailmaa esseistisen laaja-alaisesti ja kirjoittamaan rohkeammin niin tieteellistä, mielipiteellistä kuin kaunokirjallistakin tekstiä. Luento-osuuksien, keskustelun ja lukemisen lisäksi kurssille osallistujat oppivat myös kirjoittamalla itse. Luentokurssista (2op) erillinen, luoville kirjoittajille suunnattu työpajakurssi (2 op) syventää kirjallista ilmaisua ja esseemuodon tulkintaa.

Turun yliopiston luovat kirjoittajat osallistuvat sekä kurssin luento- että harjoitusosuuksiin (Tietokirjoittaminen I, 5 op).

Luennot (2op) ovat avoimia kaikille halukkaille Turun yliopiston humanaistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Luentokurssin suorittajaksi ilmoittaudutaan ensimmäisen luentokerran yhteydessä. Niin ikään oheislukemisto ilmoitetaan ensimmäisen luentokerran yhteydessä ja tämän lisäksi netissä kurssikuvauksen yhteydessä.

Kommentoivat luentopäiväkirjat (noin kymmenen liuskaa) palautetaan viiden päivän kuluessa kurssin viimeisestä luennosta luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Revolle tarepo@utu.fi

Kommentoiva luentopäiväkirja tarkoittaa tekstiä, jossa kirjoittaja kommentoi ja pohtii luennoilla kuulemaansa mielestään erityisen kiinnostavaa antia muun muassa omien kokemustensa kautta. Luentojen referointi ei siis ole tarkoitus vaan pohtiva paneutuminen osaan kuulluista asioista ja väitteistä. Oheislukemistoon tutustuminen kuuluu luentokurssin suorittamiseen ja lukemastaan tulee kirjoittaa kommentoivaan luentopäiväkirjaan  oma lukukoksmukseen liittyvä lyhyt osionsa.

Luentokurssin ja työpajojen vetäjänä toimii kirjailija ja toimittaja Jantso Jokelin (FM).

Luennot (ke 16.30-18.00): 7.2., 28.2., 21.3., 11.4. - kaikki Janus-sali, Sirkkala.
Harjoituspajat (ke 13-16): 21.2., 14.3., 4.4., 25.4. - kaikki E325, Minerva.

Vastaavat opettajat

Niina Repo
Jantso Jokelin

Opetus

7.2.2018 – 25.4.2018
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kurssi sopii myös kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen aineopintojen vapaavalinnaisiin opintoihin.