TILM3561 Tilastollinen päättely I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää huolellisesti klassiseen suurimman uskottavuuden menetelmään yhden ja kahden parametrin tapauksissa ja sivuaa myös usean parametrin tapausta. Opintojakson suorittanut ymmärtää kuinka ongelmanratkaisutilanteessa koetuloksen ja siihen liittyvän tilastollisen mallin avulla tehdään päätelmiä ongelman ratkaisuun liittyvistä malliparametrien arvoista. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa johtaa menetelmiä eri päättelytilanteissa ja osaa tehdä päätelmissä tarvittavat käytännön laskutoimitukset.

Yleiskuvaus

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 11.9. mennessä.

Vastaava opettaja

Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 4.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ryhmä 1
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Ryhmä 2
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M3, Quantumin 3. kerros

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen aineopintojakso tilastotieteen opiskelijoille.
Se kelpaa myös syventäväksi opintojaksoksi matematiikan opettajan opintoihin.