Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
GEOL4560 Kallioperäkartoituksen peruskurssi 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Geologian tutkinto-ohjelma (LuK)
Geologia
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Kallioperäkartoituksen perustaitojen oppiminen; kartoitusta edeltävä aineistoihin tutustuminen ja analysointi, kartoitussuunnitelman teko, kartoitushavainnot, kartan ja siihen liittyvän selityksen laatiminen. Kurssi syventää mm. kursseilla "GEOL1118 Geologiset tutkimusmenetelmät", "GEOL 1123 Rakennegeologia" ja "GEOL45212 Kallioperägeologian perusteet" opittuja asioita ja luo pohjaa 2. opintovuoden kevään kurssille "GEOL4518 Field course (Precambrian rocks)"

Yleiskuvaus

Kartoitusta valmistavat ennakkotehtävät ja niihin liittyvät johdantoluennot, ohjattu kallioperähavainnointi paljastumalla, itsenäinen kartoitustehtävä lähialueella (muutama kymmenen havaintokohdetta kävely-/pyöräilyetäisyydellä yliopistolta; yksi täysimittainen kenttäpäivä), havaintoaineiston vertaaminen aiempiin kartoitustuloksiin, johtopäätösten tekeminen, kartan laatiminen aiemmin saatavilla olevien aineistojen ja omien havaintojen perusteella, karttaan liittyvän poikkileikkauksen ja stereografisten projektioiden laatiminen, työn raportointi.

Vastaava opettaja

Pietari Skyttä
pimisk[ät]utu.fi

Opetus

12.9.2017 – 5.10.2017
Luento-opetus
Luennot
Ti 12.9.2017 klo 12.00-14.00, Geotalo, 205
To 5.10.2017 klo 16.00-18.00, Geotalo, 205

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Harjoitustehtävän suorittaminen ja tulosten raportointi annettujen vaatimusten mukaan.