TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa erilaiset tutkimusasetelmat
- on perillä tilastollisen koesuunnittelun periaatteista
- on sisäistänyt tilastotieteen keskeiset käsitteet (satunnaistaminen, luotettavuus, edustavuus) ja osaa niiden avulla tarkastella kriittisesti tieteellisiä tutkimuksia
- pystyy erottamaan edustavan otoksen ja näytteen
- osaa arvioida riittävän otoskoon luotettavien tulosten saamiseksi.

Yleiskuvaus

Tulossa lisätietoa...

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 4.9.

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

Opettajat

Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi

Opetus

4.9.2017 – 16.10.2017
Ryhmäopetus 21 t
Ma 4.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 9.00-12, ls. XXI, Agora