Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TILM3556 Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa erilaiset tutkimusasetelmat
- on perillä tilastollisen koesuunnittelun alkeista
- on sisäistänyt tilastotieteen keskeiset käsitteet (satunnaistaminen, luotettavuus, edustavuus) ja osaa niiden avulla tarkastella kriittisesti tieteellisiä tutkimuksia
- pystyy erottamaan edustavan otoksen ja näytteen
- osaa arvioida riittävän otoskoon luotettavien tulosten saamiseksi
- hallitsee otannan perusteet
- osaa aineiston hallinnan perusteet (tallennus, tarkistus, aineiston muokkaus)

Yleiskuvaus

Sisältö

- Tilastotieteen merkitys tutkimuksen teossa
- Tilastollisen koesuunnittelun perusteet: satunnaistaminen, lohkominen, toistaminen; Yleisimmät tutkimusasetelmat
- Otantamenetelmät: mm. yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen, ositettu otanta
- Esimerkkejä otanta-asetelmista
- Otoskoon arviointi
- Aineiston hallinta: tallennus, tarkistus, ohjelmistot

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan ViLLE-oppimisympäristössä. Linkki ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin ja se aukeaa maanantaina 4.9.
ViLLE-oppimisympäristöön tutustutaan tarkemmin 1. luentokerralla 4.9.

Kurssiin liittyy tutoriaaleja, jotka voi suorittaa ryhmäopetuksen yhteydessä. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttävän tenttisuorituksen lisäksi (kaikkien) tutoriaalien tekemistä  ryhmäopetuksen yhteydessä tai omatoimisesti ViLLE:ssä. Tutoriaalit avautuvat aina kyseisen viikon maanantaina ennen luentoa (ryhmäopetuksen alkua) ja ovat tehtävissä saman viikon sunnuntaihin asti (klo. 23.59). Ensimmäinen tutoriaali avautuu siis 4.9.

Tutoriaaleja tehdään lähtökohtaisesti ryhmäopetuksen yhteydessä esim. pareittain omia koneita käyttäen. Eli ryhmäopetukseen on hyvä ottaa (mahdollisuuksien mukaan) oma tietokone tai esim. tabletti mukaan. Kurssin lopulla tarkastellaan erityisesti tilastollisten aineistojen käsittelyä SPSS-ohjelmaa käyttäen, jonka voi ladata omalle koneelle (ks. tarkemmin https://intranet.utu.fi/index/ohjelmistot-omille-laitteille/Sivut/default.aspx ja Ohjelmistokatalogi). Toisesta opetuskerrasta alkaen varsinaisen ryhmäopetustilan lisäksi tutoriaaleja voi siirtyä luento-osuuden jälkeen tekemään it-luokkaan. Käytettävä luokka ilmoitetaan myöhemmin.

VILLE:n käyttö

ViLLE-alueelle kirjautuminen 1.kertaa:
Kirjaudutaan allaolevaa linkkiä seuraten käyttäen kurssiavainta (tilm2017)
https://ville.utu.fi/?c=uyU4m7sQNTZq

ViLLE-alueelle pääsee tämän jälkeen linkin
https://ville.utu.fi/#!student/course/uyU4m7sQNTZq

kautta. ViLLE:stä löytyy tässä vaiheessa maanantaina 4.9 käsiteltävää materiaali, johon kannattaa tutustua etukäteen. Ensimmäinen tutoriaali avautuu maanantaina.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 4.9.

Opettajat

Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi

Opetus

4.9.2017 – 16.10.2017
Ryhmäopetus 21 t
Opetusaikoja ja -paikkoja on jouduttu muuttamaan alkuperäisen luentosalin teknisten puutteiden takia.
Ma 4.9.2017 klo 12.15-15, Alpha, ITC-talo
Ma 11.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 14.15-17, ls. XXII, Agora

Lisätiedot

TOINEN TENTTI pidetään torstaina 23.11. klo 12.15-13.45 it-luokissa 111 ja 112.
Ilmoittaudu ViLLE:een!!