TILM3543 Elinaika-analyysi 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin perusteella opiskelija
- osaa rakentaa aineistonsa ohjelmistojen vaatimaan oikeaan muotoon
- osaa rakentaa tilastollisen mallin riskianalyysia varten
- ymmärtää ajallisuuden merkityksen dynaamisten ilmiöiden mallintamisessa
- oppii arvioimaan mallinnuksen tuloksia ja tulosten herkkyyttä oletuksille

Yleiskuvaus

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus

Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 12 t