TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy erottamaan numeerisen ja kategorisen vastemuuttujan tilastollisen mallituksen
- osaa käyttää muuttujien ryhmittelyn perusmenetelmiä
- osaa rakentaa yksinkertaisen aikasarjamallin ja tuntee indeksien periaatteet

Yleiskuvaus

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus

Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 14 t