TILM3577 Bayes-päättely 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Bayes-päättely perustuu ajatukseen, että sekä havaintojen tilastollista vaihtelua että tilastollisen mallin parametreja koskevaa epävarmuutta voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla.
Kurssin käytyään opiskelija tietää, miten mallin tuntemattomia suureita koskeva päättely perustetaan niiden ns. posteriorijakaumaan, jossa havaintojen ja malliparametrien yhteisjakauma on ehdollistettu havaittujen muuttujien arvoihin. Opiskelija osaa arvioida jakaumamuotoisen ennakkotiedon merkitystä tilastollisen analyysin tuloksiin. Kurssin käynyt ymmärtää, kuinka Bayes-mallinnusta voidaan käyttää hierarkkisten mallien rakentamiseen, ongelmiin, joissa on paljon puuttuvia havaintoja, sekä ennustamisongelmiin.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.9. mennessä

Vastaava opettaja

Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.9.2017 – 16.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 10.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ma 11.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, it-luokka 112, Quantum