TILM3512 Lineaariset mallit 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija lineaarisen mallin käsitteeseen, mallin rakentamiseen, hypoteesien testaamiseen ja mallin sopivuuden arviointiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee lineaariseen malliin liittyvät oletukset, tärkeimmät parametrien estimointimenetelmät, hypoteesien testaamisen perusperiaatteet ja osaa suorittaa mallin diagnostisen tarkastelun.

Yleiskuvaus

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus

Luento-opetus 30 t
Harjoitukset 20 t