TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee yleistettyjen lineaaristen mallien keskeisen teorian
- Osaa rakentaa vastemuuttujan tyyppiä vastaavan tilastollisen mallin
- Osaa valita aineistoon soveltuvan mallin käyttäen mallien diagnostiikkaa

Yleiskuvaus

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus

Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 14 t