Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TILM3585 GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Yleiskuvaus

Kurssille otetaan opiskelijat tilastotieteessä suoritettujen opintojen perusteella, kuitenkin tilastotieteen pääaineopiskelijoita ovat etusijalla.

Edeltävät opinnot: Lineaariset mallit ja Yleistetyt lineaariset mallit tai vastaavat tiedot

Kurssi suoritetaan läsnäololla (vähintään 90 %:n läsnäolovelvollisuus) ja kummankin kurssipäivän lopuksi tehtävien harjoitusten teolla.


Kurssin sisältö:

GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla: SAS kokeellisissa tutkimuksissa

Kokeellisen tutkimuksen perusperiaatteisiin kuuluvat toistaminen, satunnaistaminen ja lohkominen. Kurssilla perusperiaatteiden merkitystä käsitellään sekä kokeiden suunnittelun ja toteutuksen että koeaineistojen tilastollisen mallinnuksen kannalta. Tilastolliseen mallinnukseen käytetään SAS-ohjelmiston MIXED- ja GLIMMIX-proseduureja. Kurssilla käydään läpi käytännön tutkimuksessa (esim. maataloustutkimuksessa) usein esiintyviä koeasetelmia, niihin liittyviä tilastollisia malleja sekä mallien ja aineistojen yhteensopivuuden tarkastelua. Monesti mielenkiinnon kohteena olevat vastemuuttujat ovat jatkuvia, jolloin usein voidaan käyttää normaalijakaumaoletukseen perustuvia tilastollisia malleja. Käytännössä monesti käytetään niin sanottuja lineaarisia sekamalleja, kun halutaan huomioida osa selittäjistä niin sanottuina satunnaisvaikutuksina (esim. lohkot). Tällä kurssilla tutustutaan lineaaristen sekamallien soveltamiseen sekä tulosten tulkintaan käytännönläheisesti kokeellisissa tutkimuksissa tyypillisten esimerkkiaineistojen avulla. Lisäksi kurssilla opiskellaan edistyneimpinä esimerkkeinä aineistojen analysointia ei-normaalisti jakautuneen vastemuuttujan tilanteessa (yleistetyt lineaariset sekamallit).

Kurssiesimerkit on toteutettu SAS-ohjelmistolla ja kurssilaisille suositellaankin taustatiedoksi SAS-peruskurssia. Lisäksi jonkinasteinen lineaaristen mallien, lineaaristen sekamallien ja yleistettyjen lineaaristen mallien tuntemus on eduksi, koska kurssi on hyvin käytännönläheinen ja kurssilla keskitytään enemmän menetelmien soveltamiseen ja tilastotieteen teoriaa käsitellään ohessa ”ideatasolla”.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 27.11. klo 12.00 ja päättyy 7.12.2017 klo 14.00. Tarvittaessa ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin.
Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 8.12. klo 14 sähköpostitse.

Opettaja

Timo Hurme

Yhteyshenkilö

Eila Seppänen
eila.seppanen[ät]utu.fi

Opetus

12.12.2017 – 13.12.2017
Ryhmäopetus 20 t
Ti 12.12.2017 klo 9.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ke 13.12.2017 klo 9.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum