TILM3558 Harjoitustyö 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohj. (LuK)
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hahmottaa tutkimusongelmien ja tutkimuskysymyksien yhteyden tilastollisiin malleihin
- osaa rakentaa aineistosta tilastollisella ohjelmistolla mallin ja tehdä mallin tuloksista oikeaoppisen tilastollisen raportin

Yleiskuvaus

Kurssista ei ole kontaktiopetusta.

Tarkemmat tiedot tulevat maaliskuussa kurssin kotisivulle Moodleen.

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.