Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6081 Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (p) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kartografian ja geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee näihin liittyviä perusmenetelmiä ja keskeisiä sovelluksia maantieteessä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä maantieteellistä tietoa saadaan, millaista tieto on, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja esitetään kartografisesti ja tilastollisesti.

Yleiskuvaus

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat maantieteellinen tieto ja paikkatietoaineistot yhteiskunnassa, kartoituksen ja kartografian historia, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja maantieteellinen tulkinta, kartografinen viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut.

Vastaava opettaja

Harri Tolvanen
harri.tolvanen[ät]utu.fi

Opetus

30.10.2017 – 20.12.2017
Luento-opetus
Luennot
Ma 30.10.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ma 6.11.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ma 13.11.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ma 20.11.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ma 27.11.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ma 4.12.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ma 11.12.2017 klo 12.00-14.00, Natura, XV (Granö-sali)
Ryhmä 1
Ti 7.11.2017 - 19.12.2017 viikoittain klo 8.00-12.00, Paikkatietoluokka, Natura 4krs.
To 9.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 8.00-12.00, Paikkatietoluokka, Natura 4krs.
Ryhmä 2
Ke 8.11.2017 - 20.12.2017 viikoittain klo 8.00-12.00, Paikkatietoluokka, Natura 4krs., Ei 6.12 !
Pe 10.11.2017 - 15.12.2017 viikoittain klo 8.00-12.00, Paikkatietoluokka, Natura 4krs.
Poikkeukset:
8.12.2017 klo 8 –14 , Paikkatietoluokka, Natura 4krs.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Kirjallisen kuulustelun osuus 2/3 ja arvioitavan harjoitustyön osuus 1/3 kokonaisarvosanasta.

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot ja oheislukemisto, harjoitustyöohjeet ja oppaat, verkkomateriaali.

Lisätiedot

Kurssi koostuu demonstraatioista, ohjatuista harjoituksista ja omatoimisesta työskentelystä.

Demonstraatioissa (ks. opetusohjelman aikataulun kohta Luennot, pääosin maanantaisin) on läsnäolovelvollisuus. Huomaa, että ensimmäisellä kurssiviikolla on demonstraatioita kolmena päivänä (ma, ti & ke).

HUOM. Ohjattua harjoitusaikaa on viikoittain kahdessa ryhmässä: ryhmä 1 ti ja to 8-12, ryhmä 2 ke ja pe 8-12. Ilmottaudu joko ryhmään 1 TAI ryhmään 2. Kumpaankin ryhmään mahtuu enintään 34 opiskelijaa, eli kurssin kokonaiskapasiteetti on 68. Mahdollinen karsinta tehdään pääaineen ja aiemman opintomenestyksen perusteella. Valintatulos ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille mahdollisimman nopeasti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Edeltävien opintojen lisätiedot: Maantieteen pääaineopiskelijat: Tutkimustaitojen perusteet (MAAN6691) tai vastaava aiempi opintojakso (MAAN6084/MAAN6057). Muilta vaaditaan vastaavan tasoinen suoritus joko Turun yliopistossa tai muualla.