Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6043 Aluemaantieteen perusteet (p) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aluemaantieteellisen lähestymistavan ja tuntee sen keskeiset käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa tarkastella alueita aluemaantieteen lähtökohdista ja ymmärtää keskeisten kehitys- ja muutostrendien sekä ilmiöiden alueellisuutta maapallolla. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Tämän jälkeen tarkastellaan ryhmissä erilaisten ilmiöiden alueellista vaihtelua ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia eri puolilla maapalloa. Ilmiöt edustavat maantieteessä keskeisiä teemoja, joita ovat demografia, ympäristönmuutokset, talous ja yhteiskunta, geopolitiikka ja kulttuuri.

Vastaava opettaja

Sanna Mäki
sanna.maki[ät]utu.fi

Opetus

6.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 22 t
Luennot
Ke 6.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, ls. XX

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Ryhmätyöraportti ja oppimispäiväkirja

Oppimateriaalit

Sähköinen kirja:

Rowntree, Lewis, Price & Wyckoff:
Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 5th edition
ISBN-10: 0321767578
ISBN-13: 9780321767578

Kurssin moodlealue