Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FYGE3160 Ihmisen genetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Biologian tutkinto-ohjelma (LuK)
Fysiologia ja genetiikka
Biologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisgenetiikan keskeiset periaatteet ja kykenee soveltamaan tietämystään käytännön havaintoihin ja tutkimustuloksiin.

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään ihmisen fysiologisen toiminnan kannalta tärkeisiin molekyylitason geneettisiin ja epigeneettisiin mekanismeihin ja niiden säätelyyn sekä tutustutaan ihmisgenetiikan moderneihin menetelmiin ja niiden käytännön sovellutuksiin. Käydään mm. läpi ihmisen genomin rakenne, ihmisten välinen geneettinen variaatio, suomalaisen geeniperimän ominaispiirteet, geenitestit ja muut geenivirheiden tunnistamismenetelmät sekä geneettisten malliorganismien ja geeniterapian tarjoamat mahdollisuudet geenivirheiden seurausten tutkimiseen ja korjaamiseen.

Vastaava opettaja

Päivi Koskinen
paivi.koskinen[ät]utu.fi

Opetus

1.11.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus
Ke 1.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 12-14, Natura, kh 215
Pe 3.11.2017 - 15.12.2017 viikoittain klo 12-14, Natura, sh 215

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, seminaariesitys, kotitehtävät ja/tai kirjallinen tentti

Lisätiedot

Kurssi on syventävä opintojakso ja tarkoitettu etupäässä fysiologian, genetiikan ja terveyden biotieteiden FM-opiskelijoille. Kurssille pääsyn edellytyksenä ovat biotieteelliset LuK-opinnot, genetiikan perus- ja jatkoluennot tai vastaavat. Kurssivalinta tehdään opintosuoritusten perusteella.