SMAT5216 Mallinnusprojekti 8–12 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu työelämässä paljon käytetyn projektityöskentelyn periaatteet.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan projektimaisena (2-4 henkilön) ryhmätyönä. Työn tavoitteena on mallintaa ja ratkaista jokin reaalimaailman matemaattinen tai tilastollinen ongelma. Projektien aiheet kiinnitetään myöhemmin. Töiden tilaajina toimivat joko laitoksen omat tutkijat tai vaihtoehtoisesti jokin ulkopuolinen taho.

Vastaavat opettajat

Marko Mäkelä
makela[ät]utu.fi
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu