KEMI6108 Epäorgaaninen kemia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää epäorgaanisen kemian perusteet ja osaa soveltaa näitä kemiallisiin pulmiin.

Vastaava opettaja

Mika Lastusaari

Opetus

9.1.2018 – 15.2.2018
Luento-opetus 24 t
Tiistaisin
Ti 9.1.2018 - 16.1.2018 viikoittain klo 10-12, Arc1, Arcanum 1. krs
Ti 30.1.2018 - 13.2.2018 viikoittain klo 10-12, Arc1, Arcanum 1. krs
Torstaisin
To 11.1.2018 - 15.2.2018 viikoittain klo 12-14, Arc1, Arcanum 1. krs
Keskiviikkona
Ke 24.1.2018 klo 14-16, Arc1, Arcanum 1. krs

Arviointi

Numerolla 0-5.

Tulevat tentit