Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6109 Fysikaalinen kemia I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu makroskooppisten (aistein havaittavien) systeemien kokemuspohjaisiin teorioihin: kemialliseen termodynamiikkaan, sähkökemiaan, ja kinetiikkaan. Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt ja tavallisimmat systeemien kuvaamiseen käytettävät tilanmuuttujat ja -funktiot, ja osaa laskea tilanfunktioiden muutoksia erilaisissa systeemin kokemissa termodynaamisissa prosesseissa (kuten paineen ja lämpötilan muutokset, ja kemialliset reaktiot). Opiskelija tietää muutoksen spontaanisuuden ja termodynaamisen tasapainon ehdot ja osaa soveltaa niitä mm. olomuodonmuutosten ja kemiallisten reaktioiden tarkasteluun.

Vastaava opettaja

Henri Kivelä

Opetus

9.1.2018 – 11.4.2018
Luento-opetus 48 t
Tiistaisin
Ti 9.1.2018 - 16.1.2018 viikoittain klo 8-10, Arc1, Arcanum 1. krs
Ti 30.1.2018 - 20.2.2018 viikoittain klo 8-10, Arc1, Arcanum 1. krs
Ti 6.3.2018 - 3.4.2018 viikoittain klo 8-10, Arc1, Arcanum 1. krs
Torstaisin
To 11.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 8-10, Arc1, Arcanum 1. krs
To 8.3.2018 - 5.4.2018 viikoittain klo 8-10, Arc1, Arcanum 1. krs
Perjantaina
Pe 26.1.2018 klo 8-10, Arc1, Arcanum 1. krs
Harjoitukset 12 t
Demot / keskiviikkoisin 2 ryhmää
Ke 31.1.2018 klo 16-18, Arc2 ja Arc3
Ke 14.2.2018 klo 16-18, Arc2 ja Arc3
Ke 7.3.2018 klo 16-18, Arc2 ja Arc3
Ke 21.3.2018 klo 16-18, Arc2 ja Arc3
Ke 4.4.2018 klo 16-18, Arc2 ja Arc3
Ke 11.4.2018 klo 16-18, Arc2 ja Arc3

Arviointi

Numerolla 0-5.