Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2193 Prosesseja, siirtymiä, vallankumouksia: taidemaailmojen kartografioita 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys nykytaiteen monitahoisista suuntauksista ja yhteyksistä. Hän osaa havainnoida, analysoida ja tulkita teoksia sekä artikuloida niiden ajatusmaailmoja uusille yleisöille.

Yleiskuvaus

Aika: periodissa II, keskiviikkoisin klo 14-16
Paikka: Taidehistorian seminaarisali E221, Minerva 2. krs

Sisältö

Kurssilla tutustutaan nykytaiteen keskeisiin kysymyksiin ja genealogioihin; niitä tarkastellaan mm mediumin, genren, fiktion/toden, relationaalisuuden/politiikan ja posthumanismin teemojen lävitse sekä kysytään, mitä tapahtuu taiteen ja muiden toiminnan/tiedonalueiden rajapinnoilla.

Kurssin oheislukemistona on lyhyitä tekstejä mm. filosofi Hannah Arendtilta, Jacques Rancièrelta sekä eri teoreetikoilta ja taiteilijoilta.

Toteuttamis- ja suorittamistapa

Kurssin tapaamiset koostuvat luennoista ja keskusteluista. Kurssin aikana opiskelija lukee valikoituja tekstejä sekä valitsee taideteoksen/tapahtuman/näyttelyn, jonka pohjalta hän kirjoittaa kurssin päätteeksi lyhyen tekstin (noin 3-5 liuskaa). Tekstin muoto saa mielellään olla essee keskeneräisen ja kokeilevan merkityksessä. Opiskelijoiden tekstit ovat kurssin lopulla luettavissa moodle-alueella: jokaisen opiskelijan vastuulla on myös esittää lyhyt kirjallinen kommentti vähintään kolmen muun kurssille osallistuneen opiskelijan teksteissä esiintuoduista huomioista/kysymyksistä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Vastaava opettaja

Riikka Stewen

Opetus

25.10.2017 – 29.11.2017

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu luetun pohjalta käytyihin keskusteluihin, yleiseen osallistumiseen ja annettujen tehtävien suorittamiseen.