Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ROKL1639 AO4.1/KPE8 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää erityispedagogiikan tieteenalan sekä erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvo- ja säädöspohjan ja osaa käyttää tieteenalan keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen säädökset lapsen kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tukemisesta sekä oppilashuollosta.
Hän osaa tarkastella ja arvioida lapsen hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen haasteita yksilöllisten tekijöiden, ympäristötekijöiden ja vuorovaikutuksen näkökulmasta ja kykenee huomioimaan niitä omassa opetus- ja kasvatustehtävässään.
Opiskelija kykenee erittelemään inklusiivisesti toimivan oppijayhteisön periaatteita. Hän osaa kuvailla ja jäsentää perhekeskeisen yhteistyön keskeisiä piirteitä sekä tunnistaa opettajan roolin moniammatillisen yhteisyön verkostossa.

Vastaava opettaja

Huhtanen Kristiina

Opetus

5.9.2017 – 27.11.2017
Luento-opetus 16 t
KS2, KS2/TSpää., LOK2, LT2
Ti 5.9.2017 klo 15.15-19.00, Toivo Laurilehto -sali
To 5.10.2017 klo 13.30-17.00, Toivo Laurilehto -sali
To 12.10.2017 klo 15.15-18.00, Toivo Laurilehto -sali
Ti 17.10.2017 klo 10.00-12.30, Toivo Laurilehto -sali
Ke 25.10.2017 klo 11.00-12.30, Toivo Laurilehto -sali
Ma 27.11.2017 klo 13.30-15.00, Toivo Laurilehto -sali, Tentti
Ryhmäopetus 4 t
KSa,b
Ke 25.10.2017 klo 13.30-14.15, Päärak. 116
To 9.11.2017 klo 10.00-12.30, Päärak. 116
KS2/TSpääaineop.
To 26.10.2017 klo 11.00-12.00, Päärak. 116
Ti 7.11.2017 klo 13.30-16.00, Päärak. 116
LOKa
Ke 25.10.2017 klo 16.00-17.00, Päärak. 116
Ke 8.11.2017 klo 13.30-16.00, Päärak. 116
LOKb
Ke 25.10.2017 klo 15.15-16.00, Päärak. 116
Ke 8.11.2017 klo 16.00-19.00, Päärak. 116
LOKc
To 26.10.2017 klo 13.30-14.15, Päärak. 116
To 9.11.2017 klo 13.30-16.00, Päärak. 116
LTa
To 26.10.2017 klo 10.00-11.00, Päärak. 116
Ke 8.11.2017 klo 10.00-12.30, Päärak. 116
LTb
Ke 25.10.2017 klo 14.15-15.00, Päärak. 116
To 9.11.2017 klo 16.00-19.00, Päärak. 116
LTc
To 26.10.2017 klo 9.00-10.00, Päärak. 116
Ti 7.11.2017 klo 16.00-19.00, Päärak. 116
Itsenäinen työskentely 87 t