Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ROKL0724 AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen perusteet (uuden luominen, kriittisyys ja eettinen vastuu). Hän osaa hakea tieteellistä tutkimuskirjallisuutta, käyttää sitä tutkimuskysymyksiin johdattelussa, valita tutkimustehtävän kannalta sopivia tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä ja vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Opiskelija ymmärtää oman tieteenalansa tutkimuksen työvaiheet, osaa arvioida kriittisesti ja perustella argumentoiden omia ja muiden tieteellisiä valintoja ja päätelmiä sekä osaa raportoida tutkimuksensa tieteellisiä periaatteita soveltamalla.

Vastaava opettaja

Silven Maarit

Opettajat

Koskela Teija
Aerila Juli

Opetus

5.9.2017 – 18.5.2018
Luento-opetus 6 t
LOK3, LT3
Ti 5.9.2017 klo 13.30-16.00, Toivo Laurilehto -sali
Ke 13.9.2017 klo 13.30-16.00, Toivo Laurilehto -sali
Ryhmäopetus 18 t
LOK3b
Ti 30.1.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 115
Ke 14.3.2018 klo 17.00-19.00, Päärak. 115
Ke 14.3.2018 klo 17.00-19.00, Päärak. 115
Ke 18.4.2018 klo 13.15-15.00, Päärak. 115
Ke 2.5.2018 klo 16.00-18.00, Päärak. 115
LOK3c
Ti 16.1.2018 klo 8.00-10.00, Päärak. 115
Itsenäinen työskentely 163 t