Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6154 Biogeografia (p) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biosfäärin muodostuksen evolutiivisena prosessina, jossa elottoman ja elollisen luonnon kehitys ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Hän tuntee maapallon kasvillisuuden vyöhykkeisyyden ja tärkeimmät biomit. Hän tuntee ja hallitsee biogeografian keskeisimpiä teorioita ja käsitteitä sekä ymmärtää niiden hyödyntämismahdollisuuksia ympäristöä koskevassa suunnittelussa. Hän osaa hahmottaa Fennoskandian olosuhteet eliömaantieteellisestä näkökulmasta ja hallitsee maisemaekologian sekä maaperätutkimuksen perusteet.

Yleiskuvaus

Luennolla käsitellään mm. seuraavia aiheita: elämän synty ja biologinen evoluutio, ihmisen kehitys ja vaikutukset biosfäärissä, eliömaantieteelliset suuralueet ja niiden muodostuminen, ekosysteemin rakenne ja toiminta, maisemaekologian perusteet, maaperä ja maannostuminen.

Vastaava opettaja

Risto Kalliola
riskall[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus
Ma 8.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 8-10, Natura, XV (Granö-sali)
Pe 12.1.2018 - 23.2.2018 viikoittain klo 14-16, Natura, XV (Granö-sali)
Pe 2.3.2018 klo 14-16, Natura, X, Tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Holden, J. (ed.): An introduction to physical geography and the environment. Pearson Prentice Hall. 2008 (2nd ed.). ISBN 978-0-13-175304-4 (erikseen määriteltävin osin). Muut oheislukemistot ilmoitetaan opintojakson kotisivulla.