Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI8913 Maailman taide 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa yleispiirteissään länsimaisen taidehistorian kaudet ja murrosvaiheiden merkityksen sekä taiteen maailmanhistorian keskeiset tapahtumakulut. Hänellä on myös ymmärrys taiteen ja visuaalisuuden kulttuurisesta merkityksestä, kulttuurien välisestä globaalista vuorovaikutuksesta sekä taiteen yhteisöllisistä rooleista.

Yleiskuvaus

Kurssilla käydään lävitse taiteen historian pääpiirteitä sekä teemoittain että kronologisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään katseen ja visuaalisuuden historian muutoksiin sekä kosketuspintoihin eri kuvakulttuurien välillä.

Kurssi kokoontuu viikoittain periodin IV aikana.

Aika: Periodi IV, keskiviikkoisin klo 14 - 16
Paikka: E221, Minervan 2. kerros, Sirkkala 

Tentti kurssin päättyessä, uusintamahdollisuus, mahdollisuus myös kotitenttiin

Ilmoittautuminen

Ei erillistä ilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen.

Vastaava opettaja

Riikka Stewen

Opetus

7.3.2018 – 25.4.2018

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Tenttisuorituksen perusteella

Oppimateriaalit

Kurssilla luetaan tarkempien ohjeiden mukaan osin Honour & Fleming, Maailman taiteen historia, 2001 uudistettu suomennoslaitos) sekä Summers, David, Real Spaces, 2003.