Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2572/2584 A3b / S2b Harjoituskurssi: kuva-aiheiden ja teemojen tutkimus 4–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu soveltamaan ikonografian ja retoriikan käsitteistöä kuva-aiheiden ja teemojen tutkimukseen. Hän tuntee esimerkiksi motiivin, teeman ja topoksen käsitteet sekä ymmärtää aiheluokittelun yhteyden eri aikojen genrehierarkioihin. Hän tiedostaa yksittäisen kuvan lähiluvun ja laajempien kuvastojen tutkimuksen väliset menetelmälliset erot, yhtymäkohdat ja mahdollisuudet.
Opiskelija harjaantuu analysoimaan taideteoksia ja visuaalista kulttuuria itse valitsemallaan teemalla ja lähestymistavalla. Hän hallitsee analyyttisen kirjallisen esityksen muodon ja syventävien opintojen tasolla myös viiteapparaatin käytön. Hän saa kokemusta analyysinsa välittämisestä kuulijoille.

Yleiskuvaus

Aineopintojen (TAHI2572) ja syventävien (TAHI2584) opintojen harjoituskurssit alkavat yhteisellä johdatusjaksolla: luento-opetuksella ja pienimuotoisella harjoituksella (3 x 2 tuntia), opettajina ovat ma. professori Tutta Palin ja ma. yliopistonlehtori Johanna Frigård. Opiskelijoiden esseet käsitellään kahdessa pienryhmässä, joista Johanna Frigård vetää aineopintojen ja Tutta Palin syventävien opintojen ryhmän. Esseet jaellaan moodlessa, ja kukin opiskelija myös esittää analyysinsa kuulijoille esimerkiksi powerpointin avulla. Opiskelija valitsee itsenäisesti ja/tai pienryhmän vetäjän opastuksella oman esseensä taidehistoriallisen kohteen kurssin aihealuetta vastaavasti. Kurssin moodle-alueella ilmoitettava kurssilukemisto toimii analyysin kirjoittamisen tukena.

Toteutustavat

Luennot ja luennolla tehtävä harjoitus (6 tuntia), lukemisto sekä essee (aineopinnoissa 4–5 sivua ja syventävissä 6–7 sivua) ja esseiden käsittely pienryhmässä (12–14 tuntia osallistujien määrästä riippuen).

Opetus

24.1. – 25.4.2018

Luento-opetus

Luennot

Ke 24.1.2018 – 7.2.2018

viikoittain klo 12.15–13.45, E225, Minerva 2. krs.

Syventävien opintojen ryhmä:

Ke 7.3.2018 – 25.4.2018 viikoittain klo 12.15–13.45, E225, Minerva 2. krs.

Aineopintojen ryhmä:

Ke 7.3.2018 – 25.4.2018 viikoittain klo 12.15–13.45, E223, Minerva 2. krs.

Itsenäinen työskentely

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 1.12.2017-9.1.2018. Löytyy koodilla TAHI2572.

Vastaavat opettajat

Johanna Frigård
Tutta Palin

Opetus

24.1.2018 – 25.4.2018

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Harjoituskursseille otetaan yhteensä enintään 30 opiskelijaa (15 aineopintojen ja 15 syventävien opintojen ryhmään). Osallistujien valinnassa huomioidaan opintojen vaihe ja edistyneisyys niin että pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Opiskelija voi periodien III–IV aikana halutessaan suorittaa opintojakson TAHI2571 A3a Teoriat ja metodit: kirjallisuus, 5 op tai TAHI2583 S2a Teorianmuodostus ja metodologiat: kirjallisuus, 5 op Tutta Palinille kurssin teemaan liittyvästä kirjallisuudesta. Osana tätä suoritusta voi olla yhdessä Suomen historian oppiaineen kanssa keväällä 2018 järjestettävä intensiiviseminaari aiheesta Kuva ja historia (1–2 op).