Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
USKO0962 Digitaalinen uskonto 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Uskontotiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Digitaalisuus on muokannut uskonnollisten ja henkisten ilmiöiden kenttää monella eri tavalla: (1) Uskonnolliset yhteisöt ovat ottaneet verkkoviestinnän ja digitaaliset palvelut käyttöönsä ja ovat näin portaaliensa kautta yhteydessä erilaisiin käyttäjiin. Lisäksi verkkoympäristöt synnyttävät uudenlaisia alakulttuureja ja mahdollistavat uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja. (2) Uskonnollisuuteen ja henkisyyteen liittyviä verkkopalveluita tarjoavat monet muutkin toimijat kuin uskonnolliset yhteisöt. (3) Eri uskonnolliset ja ei-uskonnolliset toimijat rakentavat digitaalisessa maailmassa, esimerkiksi verkkokeskusteluissa, käsityksiä uskonnosta ja henkisyydestä monin eri tavoin. (4) Digitaalisuus ja yleisemmin tietoverkkojen yhteiskunta avaa myös näkymiä fundamentaaliseen ihmisyyden ja ihmiskuvan muutokseen, jossa teknologian avulla muokataan ihmisen kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia ominaisuuksia. (5) Myös digitaalisen kulttuurin tuotteet kuten pelit ja sovellukset ovat uskontotieteen kannalta kiinnostavia: eivät ainoastaan eksplisiittisesti uskonnolliset tai uskontoja kuvaavat pelit vaan myös vuorovaikutuksen pelillistäminen ja pelit rituaaleina.
Digitaalisen uskonnon kurssilla tutustutaan ensin ajanmukaiseen johdantokirjallisuuteen ja tämän jälkeen tehdään ryhmätöinä kenttätyöprojekti johonkin digitaalisen uskonnon osa-alueeseen syventyen. Projektit voivat olla etnografisia tai yleisemmin kulttuurintutkimuksellisia. Etnografisissa projekteissa tutkitaan digitaalisten uskontojen ja henkisyyksien rakentumista,käytettävyyttä ja käyttöä, ja fokuksessa on digitaalista palvelua tuottavat tai hyödyntävät ihmiset. Kulttuurintutkimuksellisissa projekteissa tutkimuskohteena ovat digitaalisen uskonnon tuotteet kuten erilaiset käyttöliittymät, palvelut tai pelit.

Ohjelma:

16.1 klo 12-14 E121 (teemasta keskustelu)

23.1 klo 12-14 E121 (projektien sopiminen)

Projektien toteutus

13.3 klo 12-16 M.K.;n työhuone (Historicum, 2 krs, h. 224)

28.3 klo 14-16 E223 (Laitinen, Airaksinen, Färm) poikkeuksellisesti keskiviikkona

10.4 klo 14-16 E 223 (Salminen, Kivineva & Timonen, Karvinen & Lilja)

17.4 klo 14-16 E223 (Kaunela, Lipuskin, Millasnoore & Salo)

Laajuus:
2 op-5 op suoritustavasta riippuen

Korvaavuus:
korvaa sopimuksen mukaan uskontotieteen aine- tai syventävistä opinnoista.

Ilmoittautuminen

Nettiopsussa 1.12.2017-9.1.2017: USKO0962 (kurssikoko enintään 24 opiskelijaa)

Vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Matti Kamppinen

Opetus

16.1.2018 – 17.4.2018
Luento-opetus 24 t
Ti 16.1.2018 klo 12-14, E121
Ti 23.1.2018 klo 12-14, E121
Ti 13.3.2018 klo 12-16, MK:n työhuone, Historicum 2 krs. h 224
Ke 28.3.2018 klo 14-16, E223, poikkeuksellisesti keskiviikkona
Ti 10.4.2018 klo 14-16, E223
Ti 17.4.2018 klo 14-16, E223

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta

Campbell, Heidi (2013) Digital religion : understanding religious practice in new media worlds. Routledge 2013. https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=512337 272 s. Perusteksti – luetaan kursorisesti ensimmäiseen tapaamiseen.

Online. Heidelberg Journal of Religions on the Internet. http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/religions/  Open Access.  Useita teemanumeroita esimerkiksi uskonnoista digitaalisissa peleissä sekä internetrituaaleista. Ensimmäinen numero (digitaalisen uskonnon teoria ja metodologia) luetaan kursorisesti ensimmäiseen tapaamiseen:

http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/religions/issue/view/152

Lisätiedot

Korvaavuus: korvaa sopimuksen mukaan uskontotieteen aine- tai syventävistä opinnoista.