Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOST0035 Totuuden jälkeinen aika: Tieto, tiede ja kritiikki 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Sosiaalitieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy ymmärtämään tieteellisen tiedon, arkitiedon ja vaihtoehtoisen tiedon erot. Kurssilla oppimansa avulla opiskelija pystyy myös kriittisesti tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia tiedontuotannon muotoja.

Opintojakso tarttuu ajankohtaiseen teemaan eli totuudenjälkeiseen aikaan ja sen tuottamiin ilmiöihin. Kurssin teemoina ovat muun muassa median tuottama tieto/valetieto, terapeuttinen kulttuuri, asiantuntijuus, tiedekritiikki, rajatieto, vaihtoehtohoidot ja tiedon merkitys politiikassa. Luennoilla totuuden jälkeistä aikaa käsitellään niin teoria-, empiria kuin käsitelähtöisestikin. Kurssilla käytetään useiden eri sosiaalitieteiden laitoksen käynnissä olevien projektien tuoreita aineistoja. Kurssi päättyy laajaan paneelikeskusteluun, johon osallistuu eri alojen asiantuntijoita


Kurssi toteutetaan usean eri tieteenalan yhteistyönä, osa luennoitsijoista on Turun yliopiston ulkopuolelta. Tutkijoiden lisäksi kurssilla vierailee muutamia tutkimusmaailman ulkopuolisia luennoitsijoita. Kullakin kahden tunnin luennolla on tyypillisesti kaksi luennoitsijaa. Luentoja on yhteensä 16 tuntia, lisäksi tehdään oppimispäiväkirja. Sosiaalitieteen pääaineopiskelijat suorittavat lisäksi vanhempien opiskelijatuutoreiden ohjauksessa pienryhmätyöskentelynä pienimuotoisen lopputyön. Opiskelijat esittävät työnsä läpi yhteisessä seminaarissa kurssin loputtua. Pienryhmissä analysoidaan esimerkiksi retoriikan keinoin MV-lehden kaltaisten toimijoiden tuottamaa tietoa, poliittisten toimijoiden kuten Donald Trumpin kampanjamateriaalia, valtamedioiden tietoa, nettiyhteisöjen kuten rokotekriitikkojen keskustelua. Lisäksi pienryhmillä on käytössä laitoksen tutkimushankkeissa kerättyä aineistoa.

Sivuaineopiskelijat tekevät pienryhmätyöskentelyn sijasta kymmenen sivun esseen tai podcastin kurssin sisältöön liittyen.

Vastaava opettaja

Arttu Saarinen
arttu.saarinen[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus
To 15.2.2018 - 5.4.2018 viikoittain klo 14-16, Pub2
Ke 11.4.2018 klo 10-12, Pub5
Ke 18.4.2018 - 9.5.2018 viikoittain klo 9-12, Pub3, Ryhmätyöt
Päällekkäin Kuvailevien tilastomenetelmien ryhmän 1 kanssa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Vaadittavat opintosuoritukset:

Opintojakson suoritustapalista:

* Essee (sivuaineopiskelijoille)

* Ryhmätyö

* Opintopäiväkirjat

* Luennot

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen korvaa sosiaalitieteiden P.4 kohdan (5op) tai A.4 kohdan (5op) ja lisäksi opiskelija voi sisällyttää kurssin myös tutkintorakenteen kohtaan ”muut opinnot”.

Kurssin ryhmätyöosiossa opettajien rinnalla työskentelevät ns. opiskelijatuutorit. Opiskelijatuutorit valitaan ennen kurssin alkua ja he ovat mukana alusta alkaen suunnittelemassa pienryhmätyöskentelyn sisältöä. Taloussosiologian opiskelijatuutorit saavat korvattua työskentelyllään 3 opintopistettä opinto-oppaan kohdista S.2 ja S.6. Lisäksi taloussosiologian opiskelijatuutorit voivat sisällyttää suorituksensa myös maisterivaiheen ”muihin opintoihin”.  

Sosiologian opiskelijatuutorit voivat korvata työskentelyllään seuraavan kohdan: yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos (SOSI6506). Lisäksi sosiologian opiskelijatuutorit voivat sisällyttää  suorituksensa myös maisterivaiheen ”muihin opintoihin”.