Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
USKO2086 Posthuman(ismi) ja uskonto 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Uskontotiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään posthumanistisen tutkimuksen kenttään sekä ajankohtaisiin posthumanistisiin keskusteluihin koskien uskontoa ja henkisyyttä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee posthumanistisen käänteen pääsuuntausten väliset keskeiset erot erityisesti suhteessa uskonnon kenttään. Opiskelija kykenee tunnistamaan niitä mekanismeja, joilla nykyaika haastaa käsityksiä ihmisyydestä, ja analysoimaan niiden ontologisia, epistemologisia ja eettisiä vaikutuksia uskonnon kentällä.

Yleiskuvaus

Posthumanismi ja uskonto -kurssilla tutustutaan aluksi posthumanistisen tutkimuksen kenttään ja sen keskeisiin uskontoa koskeviin jäsennyksiin. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät harjoitustyön jostakin posthumanismin ja uskonnon suhdetta koskevasta ilmiöstä. Harjoitustyöt puretaan yhteisesti kurssin lopuksi. Harjoitustyöhön liittyen kurssilla tuotetaan myös erilaisia tekstejä.

Ennakkotehtävä

Kurssille tulevat lukevat ennen ensimmäistä kokoontumista tekstin  

Ferrando, Francesca 2013. Posthumanism, Transhumanism, Metahumanism, Antihumanism and New Materialisms: Differences and Relations. – Existenz, 8(2), 26–32.

[Open access -julkaisu: https://existenz.us/volumes/Vol.8-2Ferrando.pdf]

Tehtävänä on tekstin perusteella kirjoittaa ylös posthumanistisen ajattelun eri suuntausten väliset keskeiset erot. Nämä muistiinpanot otetaan mukaan ensimmäiseen kokoontumiseen. 

Kurssilla käytössä Moodle, jonka avain annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Ilmoittautuminen

Etusija uskontotieteen pääaineopiskelijoilla. Uskontotiet. perusopinnot tulee olla suoritettu. Maksimi 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.Ilmoittautuminen nettiopsun kautta 15.12.2017-9.1.2018.

Vastaava opettaja

FT Minna Opas

Opetus

12.1.2018 – 2.3.2018
Luento-opetus
Pe 12.1.2018 - 2.3.2018 viikoittain klo 10-12, E123 Minerva 1. krs, kokoontumiset sopimuksen mukaan

Arviointi

Numerolla 0-5.