Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ROKL0729 MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi - a , b 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos

Osaamistavoitteet

a. historia
Opiskelija osaa kuvailla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja alakoulun historian opetuksen tavoitteita ja pystyy kertomaan, millaisia opetuksen keinoja historianopettajan tulisi tavoitteiden mukaisessa opetuksessa käyttää. Opiskelijalle rakentuu opintojakson aikana käsitys oppilaan toiminnallisuutta ja aktiivisuutta painottavasta historian didaktiikasta siten, että hän pystyy suunnittelemaan oppilaita aktivoivia historian oppitunteja. Opiskelija osaa suunnitella historian oppitunnin ja asettaa sille mielekkäät tavoitteet. Opiskelija osaa erottaa Euroopan historian keskeisimmät epookit ja pystyy kuvailemaan niihin liittyviä murroksia ja jatkuvuuksia. Opiskelija tuntee lähdekritiikin käsitteen ja pystyy soveltamaan lähdekriittistä ajattelutapaa osana oppiaineksen valintaprosessia ja oppitunnin suunnittelua.

b. yhteiskuntaoppi
Opiskelija osaa kuvailla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja alakoulun yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteita, ja pystyy kertomaan, mitä aktiivinen ja kriittisesti ajatteleva kansalaisuus merkitsee. Opiskelija ymmärtää yhteiskuntaopin didaktista ajattelua, osaa selittää sen lähtökohdat ja pystyy muodostamaan opetussuunnitelman mukaisia didaktisia ratkaisuja. Opiskelija osaa selittää, millaiseen ajatteluun ja traditioon yhteiskuntaopin oppiaineen pohjautuu. Opiskelija osaa arvioida ja eritellä erilaisia tapoja rakentaa osallistuvaa ja demokraattista toimintakulttuuria koulussa.

Vastaava opettaja

Kemppinen Lauri

Opetus

11.1.2018 – 8.3.2018
Luento-opetus 18 t
LOK2, KS/MO1, MO1erill.opisk.
To 11.1.2018 klo 17.00-19.00, Toivo Laurilehto -sali
Pe 19.1.2018 klo 13.15-15.00, Toivo Laurilehto -sali
To 1.2.2018 klo 13.15-15.00, Toivo Laurilehto -sali
To 8.2.2018 klo 15.15-17.00, Toivo Laurilehto -sali
Pe 16.2.2018 klo 13.15-15.00, Toivo Laurilehto -sali
To 8.3.2018 klo 15.15-17.00, Toivo Laurilehto -sali, TENTTI
Ryhmäopetus 18 t
LOK2a
Pe 19.1.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Pe 26.1.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
To 1.2.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Pe 9.2.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
Ma 12.2.2018 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
To 1.3.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
LOK2b
Ma 15.1.2018 klo 17.00-19.00, Päärak. 116
Pe 26.1.2018 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
Pe 2.2.2018 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
Pe 9.2.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Ti 13.2.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Pe 2.3.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
LOK2c
Ma 15.1.2018 klo 15.15-17.00, Päärak. 116
Pe 26.1.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
To 1.2.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
To 8.2.2018 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
Ti 13.2.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
Pe 2.3.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
LOK2d
To 18.1.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Ke 24.1.2018 klo 11.00-12.30, päärak. 114
Pe 2.2.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Pe 9.2.2018 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
Ma 12.2.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Ke 28.2.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
KS/MO1, MO1erill.opisk.
Pe 19.1.2018 klo 9.00-11.00, Päärak. 116
Ke 24.1.2018 klo 16.00-18.00, Päärak. 116
Pe 2.2.2018 klo 15.15-17.00, Päärak. 116
To 8.2.2018 klo 17.00-19.00, Päärak. 116
Pe 16.2.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
To 1.3.2018 klo 11.00-12.30, Päärak. 116
Itsenäinen työskentely 71 t