Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Taide- ja kulttuurijournalismi 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Kurssin tavoite: taide- ja kulttuurijournalismin haltuunotto luentoja seuraamalla ja kirjoittamalla

Kurssi suoritetaan osallistumalla luento- ja harjoitusryhmäopetukseen ja suorittamalla annetut kirjoitus- ja lukutehtävät tai osallistumalla kurssin luento-osuuksiin, tutustumalla oheismateriaaliin ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Kurssi koostuu kahdeksasta luennosta ja neljästä harjoituskerrasta.

Kurssin aikana tutustutaan kritiikin- ja lehtiartikkelin kirjoittamiseen ja hyvän tiedotteen tekemiseen. Harjoitusryhmissä käsitellään opiskelijoiden kirjoittamia, luentojen aiheiden mukaisia tekstejä.

Kurssin järjestävät yhdessä kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, sukupuolentutkimus, taidehistoria ja yleinen kirjallisuustiede.

Kurssin aikataulu ja eteneminen:

Luennot:
Pe 13.9. klo 10.15-n.13.45
Arje Scheinin -sali, Dentalia

Kurssin aloitus
Niina Repo: Ristiriita, draaman kaari, rikas kieli - hyvän tekstin piirteitä

Turun Sanomien toimittaja Tuomo Karhu: Kohti julkaisemista, käytännön neuvoja lehtikirjoittajalle

Kurssin käytäntöjen läpikäynti.

Pe 20.9. klo 10.15-13.45
ls. I Tauno Nurmela -sali, Päärakennus

Veijo Hietala: Mihin kritiikkiä tarvitaan? Kirjallisuus, elokuva ja tv-kritiikistä ja teosten arvottamisperusteista

Kaisa Kurikka: Näkökulmia kritiikkiin

Pe 18.10. klo 10.15-11.45
ls. I Tauno Nurmela -sali, Päärakennus

Toimittaja Anu Silfverberg: Faktaa fiktion keinoin ja enemmän irti haastattelusta

Tapaamisen päätteeksi annetaan kotitehtävä Lehtiartikkelin kirjoittaminen. Tarkempaan tehtävänantoon oheismateriaaleineen voi jokainen oppiaine vaikuttaa omien opiskelijoidensa osalta.

Pe 8.11. 10.15-12.30
Arje Scheinin -sali, Dentalia

Turun yliopiston tiedotus: Tiedota iskevästi

Altti Kuusamo: Uudistuvat ja muuttuvat kieli ja käsitteet, esimerkkinä kritiikki

Kirjoitustehtävien antaminen: tiedote.

Harjoitusryhmät:

Mediatutkimus ja taidehistoria:
Opettaja: Juha Rosenqvist

Kokoontumiset:
pe 27.9. klo 10-13 (seminaarihuone E325, Minerva 3. krs): Aloitus - mediatutkimuksen näkökulmat eri kirjoittamisen lajeihin, kritiikkitehtävän antaminen, Juha Rosenqvist

pe 27.9. klo 10-13 (seminaarihuone E221, Minerva 2. krs): Aloitus - taidehistorian näkökulmat eri kirjoittamisen lajeihin, kritiikkitehtävän antaminen, taidehistorian professori

pe 11.10. klo 10-13 (seminaarihuone E221, Minerva 2. krs): Kritiikkitehtävien käsittely

pe 1.11. klo 10-13 (seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs): Lehtiartikkelitehtävien käsittely

pe 22.11. klo 10-13 (kokoushuone Tempo, Minerva 2. krs): Tiedotteen käsittely

Ryhmäkoko ja ilmoittautuminen:

Ryhmäkoko on 8-16 opiskelijaa/ryhmä/oppiaine.

Kurssille ilmoittaudutaan kunkin oppiaineen omalle opettajalle NettiOpsun kautta. Harjoitusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (tai tavalla, jonka kunkin oppiaineen oma opettaja linjaa). Lisätietoja ilmoittautumisesta omalta opettajalta.

Ks. tarkemmat tiedot vielä alla olevasta ilmoittautuminen kohdasta.

Opiskelijoiden, jotka suorittavat kurssin osallistumalla vain luento-osuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen vaan ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla nimi listaan 1. luentokerralla.

Opiskelusta:

Kirjoitetut tekstit palautetaan ryhmän omalla sähköpostilistalla ryhmän vetäjälle viimeistään kaksi päivää ennen harjoitusryhmän kokoontumista. Kaikki lukevat kaikkien tekstit, jotta myös vertais- ja ryhmäpalaute on mahdollista.

Oheismateriaalit:

Kunkin harjoitusryhmän vetäjä voi määritellä oman oppiaineensa näkökulmasta tärkeät oheismateriaalit. Yhteisinä teoksina Taidekritiikin perusteet teos toim. Martta Heikkilä, Gaudeamus 2012 sekä Marketta Rentola, Vaikuta mediassa (KVS 2010). Lintula, Valkama, Nuoren toimittajan eloonjäämisopas (Ajatus Kirjat 2009). Lehtikirjoittamisen ABC (Mika Wickström 2011) on käytössämme oleva yleistajuinen artikkeli lehtikirjoittamisesta ja sen lajeista. Löytyy kurssin Moodle-alueelta.
 

Kurssin suorittaminen:

Kurssin voi suorittaa myös vain luento-osuuksiin osallistumalla. Tällöin kurssista saa 2 op ja luennoista tulee kirjoittaa 6-10 liuskan kommentoiva ja omia ajatuksia esiin nostava oppimispäiväkirja.

Jos opiskelija on taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmästä (mediatutkimus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, musiikkitiede, luova kirjoittaminen, sukupuolentutkimus) päiväkirja palautetaan oman oppiaineen opettajalle, joka antaa arvosanan. Jos opiskelija on muista oppiaineista, päiväkirja palautetaan Niina Revolle tarepo(at)utu.fi

Kurssista tiedotetaan yleisesti ja jokainen oppiaine tiedottaa lisäksi omia opiskelijoitaan.

Ilmoittautuminen

26.8. alkaen - 12.9.2013 NettiOpsussa. Mediatutkimuksen ja taidehistorian yhteisessä harjoitusryhmässä mediatutkimuksen kiintiö on 8 opiskelijaa ja taidehistorian kiintiö samoin 8 opiskelijaa. Ilmoittautuminen viimeistään 12.9. Kurssi on nimellä TAHI2572: A2B TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI Taide- ja kulttuurijournalismi.

Vastaava opettaja

Yhteinen opetus: Niina Repo

Opetus

Luento-opetus
Yhteinen opetus
Pe 13.9.2013 klo 10-14, Arje Scheinin sali, Dentalia
Pe 20.9.2013 klo 10-14, Tauno Nurmela, Päärakennus
Pe 18.10.2013 klo 10-12, Tauno Nurmela, Päärakennus
Pe 8.11.2013 klo 10-12.30, Arje Scheinin sali, Dentalia
Mediatutkimuksen ja taidehistorian harjoitusryhmä
Pe 27.9.2013 klo 10-13, E221
Pe 11.10.2013 klo 10-13, E221
Pe 1.11.2013 klo 10-13, Virkkunen, Minerva 1. krs.
Pe 22.11.2013 klo 10-13, Kokoushuone Tempo, Minerva 2. krs.