Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2174 A4d/S4b/S4c Teollistuvan yhteiskunnan arkkitehtuuri: Arkkitehtuurin historia 1750-1950 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Huom! Jatkuu keväällä alkaen 15.1.2014 klo 14-17

Kurssilla käsitellään paitsi arkkitehtuurin yleistä tyylioppia, myös kaupunkisuunnittelun, rakennustekniikan, rakenteiden ja arkkitehtuuriteorioiden historiaa. Kurssi tarjoaa tietoa keskeisistä kohteista ja niiden suunnittelijoista. Kurssi antaa myös kielellisiä ja käsitteellisiä valmiuksia arkkitehtuurista kirjoittamiseen. Kurssi käsittää ajallisesti yleisen arkkitehtuurin historian teollisen kauden alusta modernismin ajalle.

Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija oppii tunnistamaan oman aikamme arkkitehtuurin historialliset juuret ja osaa kuvailla nykytilanteeseen johtavia kehityspolkuja. Kurssin suoritettuaan hän tunnistaa keskeiset 1800- ja 1900-lukujen arkkitehtuurin ilmiöt ja suuntaukset ja osaa reflektoida omaa itsenäistä näkemystään nykyaikaisesta arkkitehtuurista. Luentoja tulee olemaan 56 tuntia.

Suoritustapa: Opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa tentin (luentotentti tai kotitentti). Oppimateriaali: Luentomonisteet, digitaaliset aineistot, kirjallisuus erillisen kirjallisuusluettelon mukaan

Edeltävät opinnot: Perusopinnot suoritettu (suurelta osaltaan).

Arvostelu: 1-5

Vastaava opettaja

Petri Vuojala

Opetus

11.9.2013 –
Luento-opetus
Ke 11.9.2013 - 5.3.2014 viikoittain klo 14-17, E221