Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XHKT0020 Estetiikka ja yleinen taideteoria 3–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Luentosarja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peusasioista, siitä miten taide on käsitetty antiikista nykypäivään. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta (Platon, Aristoteles), keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa (Taine), uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa (Saussure, Peirce), reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Kurssin voi suorittaa 3 op:n (luennot) tai 4 op:n laajuisena (kertauksen yhteydessä tentitään Platonin teokset Ion, Valtio (II, III ja X kirja).

Korvaavuus:

Mediatutkimuksessa S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot.

Kotimaisessa kirjallisuudessa A1.2. (3 op)

Yleisessä kirjallisuustieteessä A1. (pääaineopiskelijat 4 op, sivuaineopiskelijat 3 op)

Musiikkitieteessä A5.l. ja S3.l. (Muu ala I ja II)

Taidehistoriassa A4i Valinnainen teema

 

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja

Tuomas Tolonen

Opetus

14.1.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 24 t
HKT-laitoksen opiskelijat
Ti 14.1.2014 - 25.3.2014 viikoittain klo 16.16-17.45, ls. I (Tauno Nurmela)
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
8.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)