Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Luokan järjestys 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kulttuurihistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Luokan järjestys -kurssi tarjoaa opiskelijalle monitieteinen johdatuksen suomalaisen luokkatutkimuksen teoriaperinteisiin ja traditioihin sekä etenkin monitieteiseen laadulliseen luokkatutkimukseen. Luennoitsijat ovat sosiologian, historian, kirjallisuudentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, filosofian ja mediatutkimuksen alojen tutkijoita, joiden tutkimushankkeissa luokka on keskiössä. Luentosarjan (2 op) ensimmäisillä luennoilla esitellään luokan käsitteeseen liittyviä ymmärtämisentapoja sekä Marxin ja Bourdieun hahmottelemia luokkateorioita. Muissa luennoissa avataan uusimman luokkatutkimuksen painopisteitä luokan ohella etenkin sukupuolen, rotu-etnisyyden ja muiden yhteiskunnallisten jakojen (ja niiden intersektioiden) näkökulmista empiiristen tapaustutkimusten avulla. Näin opiskelijalle muodostuu monipuolinen kuva erilaisista luokkateoreettista käsityksistä ja kytkennöistä esimerkiksi feministiseen ja työelämän tutkimukseen. Opiskelija pääsee myös itse soveltamaan luennoilta oppimaansa oppimispäiväkirjassa, jossa erillisten tehtävien ja kysymysten avulla hahmotellaan luokan järjestymistä suhteessa muihin jaotteluihin, järjestyksiin ja erontekoihin. Tentittävät kirja ja artikkelikokoelma (3 op) tukevat nekin luennoilla opittua.

Korvaavuudet:

Kurssi on osa historia-aineiden opintoja:

Kulttuurihistoria, koodi KUHI0274

Suomen historia, koodi on SUHI0429

Lisäksi kurssin voi sisällyttää ainakin seuraavien oppiaineiden opintoihin:

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot: A1.2. ja syventävät opinnot sopimuksen mukaan

Sosiologian opinnot: K.9. Sosiologian erityisalat 2, koodi: SOSI0194 (käy myös perusopintojen erityisaloihin)

Mediatutkimuksen opinnot: METU0191 A2.e Erot ja identiteetit ja METU0146 S3. Projektiopinnot

Tarkempi ohjelma ja muutokset, ks. http://voxclass.blogspot.fi/

Vastaava opettaja

Anu-Hanna Anttila
anantti[ät]utu.fi

Opetus

13.3.2014 – 29.4.2014
Luento-opetus 20 t
To 13.3.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, ls. I
Poikkeukset:
3.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
10.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
Ti 18.3.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 14.00-16.00
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
8.4.2014 klo 14.00 –16.00 , ls. X
15.4.2014 klo 14.00 –16.00 , Pharma I
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Luennot suoritetaan erikseen ohjeistettavalla ”oppimispäiväkirjalla”, jossa on temaattisia kysymyksiä. Luentojen lisäksi kurssille suoritetaan kirjatentti (yksi englanninkielinen teos + suomenkielisiä artikkeleita, yht. 3 op) seuraavalla tavalla:

joko Beverley Skeggs: Formation of Class and Gender tai Imogen Tyler: Revolting Subjects ja lisäksi kokoelma suomenkielisiä artikkeleita (lista esitellään ensimmäisellä luentokerralla).

Oppimispäiväkirjan ja kirjantentin vastaanottajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila ja FT Ralf Kauranen. Kirjatentin päivämääristä vielä tarkemmin kurssin aikataulujen varmistuttua. Kurssin eri oppiaineiden vastuuopettajat ovat dosentti Anu-Hanna Anttila (kulttuurihistoria), dosentti Kati Launis (kotimainen kirjallisuus) ja apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (sosiologia). He vastaavat kurssia koskeviin kysymyksiin. Kurssi on myös muiden oppiaineiden opiskelijoille vapaasti valittavissa ja niiden sisällyttämisestä tutkintoon kannattaa keskustella oman oppiaineen opettajien kanssa erikseen.

Luokan järjestys -kurssin järjestää Anu-Hanna Anttilan vetämä Voice and Silence of Class -tutkimushanke (lyh. VoxClass), jota rahoittaa Koneen Säätiö (2012–2014). Lisätietoa hankkeesta ja kurssin luentojen lopullisesta aikataulusta ks. http://voxclass.blogspot.fi/