Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2171 A4a/S3 Taideteoriat ja taiteentutkimus Pliniuksesta Panofskyyn 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Aika: IV periodi, keskiviikkoisin 11.3.–6.5. klo 14–17

Paikka: Seminaarihuone E221, Minerva 2. krs.

Sisältö: Kurssin tavoitteena on valottaa taidehistoriallisen tutkimuksen kirjallista kenttää ja taiteen tutkimuksen historiaa laajana läpileikkauksena antiikista nykyaikaan. Kurssi etenee periodeittain ja käsittää taideteorioiden historian ohessa lisäksi katsauksia arkkitehtuurin teorioihin. Kurssiin sisältyy jaksona tutustuminen myös ns. taidehistorian klassikoihin Berliinin koulun edustajista E. Panofskyyn.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija oppii hahmottamaan taiteen kirjallista perintöä osana taiteen kokonaishistoriaa ja kykenee tunnistamaan taiteen käytänteiden, taideteorioiden ja taidehistorian tutkimuksen yhteydet ja erot sekä mimesiksen ja representaation käsitteiden historialliset merkitykset.

Kurssin laajuus: 24 t

Suoritustapa: opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa tentin (luentotentti, luentopäiväkirja tai kotitentti).

Oppimateriaali: luentomonisteet, digitaaliset aineistot ja kirjallisuus erillisen luettelon mukaan.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot suoritettu (suurelta osaltaan)

Arvostelu: 1-5

Vastaava opettaja

Petri Vuojala