Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FOLK1103 F4 KANSANUSKO JA USKOMUSPERINNE 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Folkloristiikka
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Paikka V105
Aika: 12.1.–25.2. maanantaisin klo 14–16 ja keskiviikkoisin klo 10-12
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pasi Enges

Vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Pasi Enges

Opetus

12.1.2015 –

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Honko, Lauri 1980: Miten luoda terminologia haltiaperinteen tutkimukselle? – Outi Lehtipuro (toim.): Perinteentutkimuksen perusteita, 77–129. Helsinki: WSOY.

Koski, Kaarina 2011: Uskomusperinne ja kristillinen kasvatus 1800-luvulla – Kasvatus & Aika 5 (4) /2011, 9–24.

[http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/koski_1001121114.pdf]

Koski, Kaarina & Enges, Pasi 2003: Uskomusperinne, yksilö ja yhteisö. – Sananjalka. Suomen Kielen Seuran vuosikirja 45, 79–96.

Piela, Ulla 2006: Luonto ja muuttuvat maailmat kansanlääkinnässä. – Hilkka Helsti, Laura Stark & Saara Tuomaala (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960, 277–331. Helsinki: SKS.

Siikala, Anna-Leena 1985: Kansanusko. – Paula Avikainen, Eero Laaksonen & Erkki Pärssinen (toim.): Suomen historia 3, 303–363. Helsinki: Weilin & Göös.

Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne, 230–280. Helsinki: SKS, 1991 (tai uudempi painos).

Huom. Oheislukemisto on lainattavissa oppiaineen toimistosta.

Lisätiedot

Kiintiö 30. Kurssin voi halutessaan korvata F5-kurssilla tai kansatieteen tai uskontotieteen tarjonnasta valitulla kurssilla; tässä tapauksessa F3 on folkloristiikan pääaineekseen valitsevilla pakollinen.