Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAIT0066 Johdatus taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taiteiden tutkimuksen yhteiset kurssit
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos järjestää maaliskuussa 2014 johdatuskurssin taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Kurssilla käsitellään eri näkökulmista nykyisessä kulttuuripolitiikassakin painotettavaa ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista ennen kaikkea perusoikeutena ja toiseksi välineenä jonkin muun, esimerkiksi, oppimisen, hyvinvoinnin, kansalaisvaikuttamisen ja talouskasvun edistämisessä. Kurssilla pohditaan kriittisesti taiteen ja kulttuurin merkitystä yhteydessä yhteiskunnallisiin ja historiallisiin konteksteihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuripoliittisia ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia. Taide ja kulttuuri avautuvat opiskelijalle myös yhteisötaiteen, soveltavan taiteen ja taidelähtöisten menetelmien ja niiden tutkimuksen näkökulmasta.

Kurssin taso: aine- ja syventävät opinnot

Korvaavuus:
Mediatutkimus METU0144 S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat, METU0159 S1.b Mediatutkimuksen teoriaperinteet ja METU0146 S3. Projektiopinnot.
Musiikkitiede A5.1 ja S3.1 tai sopimuksen mukaan Sukupuolentutkimus sopimuksen mukaan
Taidehistoria A4
Yleinen kirjallisuustiede A.6. tai S.6.
Kotimainen kirjallisuus 3op:ta kohdasta A 1.2 Tutkimusaloja.

Opintojakso sisältyy Asklepios-ohjelmaan 3 op:n laajuisena.

Suorittaminen: Kurssi suoritetaan 3 op:n laajuisena osallistumalla luennoille (4 x 3t = 12 t) sekä tekemällä kotitentti luentojen ja ehdotetun kirjallisuuden (300 sivua) pohjalta. 5 opintopisteen suorituksessa kotitentti tehdään laajempana hyödyntäen ehdotettua tai itse valittua kirjallisuutta (500 sivua).

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse osoitteeseen varpu.alasuutari@utu.fi. Kerro ilmoittautuessasi pääaineesi ja opintojesi vaihe.

Kurssin aikataulu:

Ma 10.3. klo 14-17, Taide, sairaus ja terveyden representaatiot
(Janus-sali)
- Prof. Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurinen terveystutkimus, Turun yliopisto: Johdanto kurssin teemoihin
- Prof. Päivi Lappalainen, kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto: Sairauden representaatiot kirjallisuudessa
- Tutkija Katariina Kyrölä, mediatutkimus, Turun yliopisto: Ruumiinkuva ja mediakuvastot

Ti 11.3. klo 14-17, Taiteeseen ja kulttuuriin kasvaminen I (Mikron luentosali)
- Prof. Taru Leppänen, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto: Musiikkikasvatus ja lasten musiikkikulttuurit
- TaT, taiteilija, tutkija Lea Kantonen, Kuvataideakatemia: Yhteisötaiteen etiikkaa ja estetiikkaa
- Dos. Susanna Välimäki, musiikkitiede, Turun yliopisto: Trauman kuvaus musiikissa: Musiikin merkitys yhteisöllisten traumojen ja taakkasiirtymän käsittelyssä

Ma 24.3. klo 14-17, Taiteeseen ja kulttuuriin kasvaminen II
(Janus-sali)
- TeM, näyttelijä Jussi Lehtonen, Taideyliopisto, Kansallisteatteri: Näyttelijä hoitolaitoskiertueella
- Prof. Katriina Siivonen, kansatiede, Helsingin yliopisto: Taiteen tekeminen ja kulttuuriin identifioituminen

Ti 25.3. klo 14-17, Kulttuuri, taide ja yhteiskunta (Mikron luentosali)
- PhD, yliopistonlehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto: Taiteelliset interventiot: taide,
luovuus ja työelämä
- FT Anu Laukkanen, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto: Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen tutkimus - vaikuttavuuden arviointia ja tutkimuspolitiikkaa
- FT Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taide, hyvinvointi ja kulttuuripolitiikka
- Koordinaattori Varpu Alasuutari ja professori Marja-Liisa Honkasalo: Kotiesseen ohjeistus

Opetus

10.3.2014 – 25.3.2014

Arviointi

Numerolla 0-5.