Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TÄHT5005 Astrofysiikka 1 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Tähtitiede
Fysiikan ja tähtitieteen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee säteilyn perusmääritelmät. Hän osaa kirjoittaa säteilynkuljetusyhtälön ja ratkaista sen eri approksimaatiomenetelmien avulla. Hän osaa laskea kaasun ionisaatiotilan. Hän tuntee atmosfäärimallien laskemiseen tarvittavat perusmetodit. Opiskelija osaa laskea kontinuumiemissio- ja absorptiokertoimet ja käyttää niitä säteilynkuljetusyhtälössä. Hän pystyy selittämään mikä on Rosselandin keskimääräinen absorptiokerroin ja miksi sen tunteminen on tärkeää. Hän osaa selittää mitä ovat Einsteinin todennäköisyyskertoimet ja miten niiden avulla voidaan ymmärtää laser ja maser ilmiöt. Opiskelija tuntee spektriviivan levenemiseen vaikuttavat mekanismit. Hän osaa käyttää kasvukäyrää alkuaineiden runsauksien määritykseen. Hän pystyy selittämään peruserot degeneroituneen ja ideaalikaasun välillä. Opiskelija osaa kirjoittaa perusyhtälöt joilla kuvataan tähtien rakennetta ja hän tuntee tähtien kannalta tärkeät ydinreaktiot.

Vastaava opettaja

Juri Poutanen

Opintojakson kotisivu

Opetus

7.1.2015 –
Luento-opetus 28 t
Ke 7.1.2015 klo 10.00-12.00, XVIII
To 8.1.2015 - 19.2.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, XVII
Harjoitukset 12 t
Pe 9.1.2015 - 20.2.2015 viikoittain klo 12.00-16.00, XVI

Lisätiedot

THE LECTURES ARE TO BE GIVEN IN ENGLISH

EXAM FRI 6.3.2015 at 12-16 hrs, lecture room XVI