Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Fysiikka
Fysiikan ja tähtitieteen laitos

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa kuva hiukkasten rakenteesta, systematiikasta ja vuorovaikutuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa relativistista kinematiikkaa yksinkertaisiin hiukkastörmäyksiin. Opiskelijalla on käsitys säilymislakien ja avaruus-aika –symmetrioiden välisestä yhteydestä. Opiskelija ymmärtää hiukkasten luokittelun sekä hadronien kvarkkirakenteen ja pystyy tämän perusteella määrittämään hiukkasten tärkeimmät kvanttiluvut. Opiskelija tuntee eri vuorovaikutuksissa säilyvät kvanttiluvut ja pystyy esittämään hiukkasreaktioita Feynmanin diagrammien avulla. Opiskelija tuntee kvanttikromodynamiikan käsitteet värivaraus, värivankeus ja asymptoottinen vapaus sekä omaa perustiedot sähköheikosta vuorovaikutuksesta.

Vastaava opettaja

Eino Valtonen

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.1.2015 – 18.2.2015
Luento-opetus 22 t
Ma 5.1.2015 - 9.2.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, XVII
Ti 13.1.2015 - 10.2.2015 viikoittain klo 8.00-10.00, XVII
Harjoitukset 10 t
1
Ke 14.1.2015 - 18.2.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Qh314
2
Ke 14.1.2015 - 18.2.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Qh314