Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2171 Arkkitehtuurin historia antiikista 1700-luvulle 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee arkkitehtuurin tyylikausiproblematiikan ja hallitsee arkkitehtuurin keskeisen tyyliopillisen sanaston käytön. Hän on omaksunut perustiedot historiallisista rakennustekniikoista, rakenteista ja materiaaleista sekä osaa yhdistää nämä rakentamisen käytännöt taustalla oleviin arkkitehtuurin teorioihin, aikasidonnaisiin esteettisiin käsityksiin sekä yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Yleiskuvaus

Aika: I-III periodi, ke 10.9.–25.2. klo 14–17. Luennot jatkuvat keväällä 14.1. alkaen.

Paikka: Seminaarihuone E323, Minerva, 3. krs.

Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä arkkitehtuurin historiasta esihistorialliselta ajalta ja antiikista 1700-luvulle. Kurssilla tarkastellaan arkkitehtuurin historiaa tyylien ja rakennustekniikan historian kannalta.  Kurssi tarjoaa tietoa myös keskeisistä kohteista ja niiden suunnittelijoista.
Kurssin laajuus: 56 tuntia

Suoritustapa: Opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa tentin (luentotentti, luentopäiväkirja tai kotitentti).

Oppimateriaali: Luentomonisteet, digitaaliset aineistot, kirjallisuus erillisen kirjallisuusluettelon mukaan

Edeltävät opinnot: Perusopinnot suoritettu (suurelta osaltaan)

Arvostelu: 1-5

Vastaava opettaja

Petri Vuojala