Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XHKT0030 Kokemus, kertomus, muisti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijat saavat käsityksen keskeisistä keskusteluista, joita kokemuksen, kertomuksen ja muistin suhteista on käyty. Tällaisia ovat esimerkiksi keskustelut kokemuksen kerronnallistamisesta, muistamisen etiikasta, kertomusten roolista historiankirjoituksessa ja kultturisen muistin rakentumisessa sekä omaelämäkerrallisesta muistista ja elämäkerrasta kulttuurisen muistin muotona.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan, miten kokemusta, kertomusta ja muistia on käsitteellistetty historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen eri alueilla. Kurssilla pohditaan, miten näitä kysymyksiä koskevat teoreettiset keskustelut risteävät, limittyvät ja suhteutuvat toisiinsa.

29.9. Hanna Meretoja ja Sakari Ollitervo: Hermeneuttinen näkökulma kokemusten kerronnallistamiseen ja kulttuuriseen muistiin

6.10. Pertti Grönholm ja Anne Heimo: Historiantutkimuksen ja muistintutkimuksen rajapinnat

13.10. Lotta Kähkönen ja Riitta Jytilä:  Sukupuolen kerronnallistaminen

27.10. Ilona Hongisto ja Kaisa Kaakinen: Dokumentaarisuus ja tarinankerronta

3.11. Kaisa Ilmonen ja Elina Valovirta: Muisti, identiteetti ja parantuminen postkoloniaalisessa kirjallisuusperinteessä

10.11. Anne Heimo ja Mari Pajala: Digitaalinen muistaminen ja mediavälitteiset muistot

17.11. Maarit Leskelä-Kärki ja Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallinen muisti ja elämäkerta kulttuurisen muistin muotona

24.11. Matti Hyvärinen (Tampereen yliopisto): Muisti, kokemus ja odotushorisontti

1.12. Kokoava paneelikeskustelu: kerronnallinen identiteetti

1.12. (paneelikeskustelun jälkeen, tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin) Alessandro Portelli (University of Rome-La Sapienza): Uses of memory: commemoration and disturbance (Kulttuurihistorian vuoden 2014 Litzen-luento).

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan nettiopsussa 1.9.2014 klo 8.00 alkaen. Kurssille mahtuu noin 60 opiskelijaa.

Vastaavat opettajat

Useita opettajia
Hanna Meretoja (vastuuopettaja)

Opetus

29.9.2014 – 1.12.2014
Luento-opetus 20 t
HKT-laitoksen opiskelijat
Ma 29.9.2014 - 1.12.2014 viikoittain klo 12.15-13.45, ls. Janus, Huom! 1.12.2014 paneelikeskustelun jälkeen Kulttuurihistorian vuoden 2014 Litzen-luento, joka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kurssi sisältää oheislukemiston opiskelun; suoritusmuotona on oppimispäiväkirja (ohjeistettuja pohdintatehtäviä).