Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI5103 Fysikaalinen kemia/perusopinnot 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoja fysikaalisen kemian keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan sekä liuosten ominaisuuksien osalta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys kemiallisen systeemin makroskooppisesta tarkastelutavasta ja hän osaa käyttää taulukoista saatavaa tietoa termodynaamisten suureiden laskemiseen/reaktion tapahtumispyrkimyksen arvioimiseen. Sähkökemian osalta opiskelija tuntee sähkökemiallisten kennojen rakenteeseen ja toimintaan liittyvät perusasiat sekä kennon standardipotentiaalin, reaktion standardisen Gibbsin energian ja termodynaamisen tasapainovakion välisen yhteyden. Kemiallisen kinetiikan osalta opiskelijalla on käsitys tavoitteista, joihin reaktioiden nopeusmääritysten avulla pyritään, hän ymmärtää käsitteen reaktion nopeus, reaktionopeuden kuvaamisen nopeusyhtälöillä sekä näihin liittyvät parametrit nopeusvakio ja kertaluku.

Vastaava opettaja

Satu Mikkola

Opetus

27.1.2015 – 16.4.2015
Luento-opetus 28 t
Luennot
Ti 27.1.2015 - 14.4.2015 viikoittain klo 8.15-10.00, PUB1
Poikkeukset:
24.2.2015 , ei luentoa
To 26.3.2015 - 16.4.2015 viikoittain klo 8.15-10.00, PUB1

Arviointi

Numerolla 0-5.