Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Porvariston hyvän ja hurskaan elämän mallit myöhäiskeskiajan Italiassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kulttuurihistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustua laajasti myöhäiskeskiajan maallikkojen uskonnollisuuteen ja Italian kaupunkikulttuuriin, niistä kertoviin kirjallisiin- ja esinelähteisiin sekä syventää opiskelijoiden valmiuksia käyttää erilaista lähdemateriaalia omien tutkimusongelmiensa ratkomisessa.

Yleiskuvaus

Voiko rikas olla hyvä ihminen? Onko mahdollista saavuttaa sekä pelastus että liikevoitto? Länsimaista kulttuuria on vuosisatoja leimannut sekä yrittäjyyden ja ahkeruuden eetos että maallisen mammonan paheksunta. Kurssilla tarkastellaan miten tätä ristiriitaa käsittelivät myöhäiskeskiajan italialaiset kauppiaat ja käsityöläiset. Tuolloinen Italia oli sekä maallikkohurskauden että nousevan markkinatalouden tyyssija, ja aikalaiset kamppailivat vastakkaisten hyvän elämän ihanteiden välillä.

Ongelmaa hyvästä elämästä ja siitä, miten sitä keskiajalla tuli toteuttaa, lähestytään kurssilla lähdelähtöisesti. Kurssin aikana tutustutaan keskeisiin lähdetyyppeihin, joiden kautta hyvän elämän malleja voidaan lähestyä ja pohditaan kysymyksiä, joita eri lähteille voidaan esittää, jotta keskiajalla eläneet hyvän elämän periaatteet voisivat aueta tutkijalle. Osittain tutustuminen tapahtuu luentojen pohjalta ja osittain siten, että opiskelijat lukevat itsenäisesti sekä aikalais- että tutkimuskirjallisuutta. Kotona luetuista teksteistä keskustellaan luennoilla. Aikalaislähteistä tärkeimpiä kurssin aikana käytettäviä ryhmiä ovat pyhimyselämäkerrat, jotka toimivat malleina hyvään elämään, sekä sääntö- ja ohjekirjallisuus. Kirjeenvaihdon kautta voidaan tarkastella ihanteiden ja käytännön kohtaamista. Kirjallisen materiaalin ohessa perehdytään kuva- ja esinelähteisiin ja pohditaan sitä, miten ikuisen elämän ideaalit toteutuivat fyysisessä kaupunkiympäristössä.

Ilmoittautuminen

Opiskelijoiden toivotaan ilmoittautuvan kurssille etukäteen, 23.2. mennessä Moodlessa ja jättävän keskustelualueelle viestin siitä, mihin opintojen kohtaan aikovat kurssin suorittaa. Tietojen perusteella opettaja muokkaa kurssin sisältöä.

Vastaava opettaja

Marika Räsänen
marras[ät]utu.fi

Opetus

Seminaari
To 12.3.2015 - 7.5.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, E123 Sukupuolentutkimus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

5 luentoa ja seminaari(t), aikalais- (englanniksi, tai opiskelijan näin halutessa, italiaksi) ja tutkimuskirjallisuuden lukeminen. Luennoille ja seminaariin osallistuminen on välttämätöntä (max. yksi poissaolo luennoilta kurssin suoritukselle). Kurssin lopputyönä kirjoitetaan essee kurssin vastuuhenkilön kanssa erikseen sovittavasta aiheesta. Se pohjautuu lähdemateriaaliin, jota kurssin aikana on käsitelty tai esitelty. Esseistä keskustellaan kurssin päättävässä seminaari-istunnossa.