Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XHKT0037 Pisara meressä. Ympäristöhistoria 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen ja ympäristön keskinäistä suhdetta ja siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä.

Yleiskuvaus

Kurssi johdattelee humanistisen ympäristötutkimuksen kysymyksiin ja lähestymistapoihin. Näkökulmana on erityisesti merellinen ympäristösuhde menneisyydessä, nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Fokuksessa on Itämeri. Tarkastelukulmina ovat historian, etnologian, maisemantutkimuksen, luonnontieteiden ja tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat.

19.2. Simo Laakkonen: Mitä ympäristöhistoria on? (suomeksi)
26.2. Laura Hollsten: Ympäristö- ja luontosuhteen historia (ruotsiksi)
5.3. Helena Ruotsala: Perinteinen ympäristötieto (suomeksi)
12.3. Timo Vuorisalo: luonnontieteen näkökulma ympäristöhistoriaan ( suomeksi)
19.3. Niklas Huldén: Ihmisen ja ympäristön suhde Saaristomerellä (ruotsiksi)
26.3. Simo Laakkonen: Itämeren ympäristöhistorian teemoja (suomeksi)
9.4. Kirsi Sonck: Ympäristöpolitiikan vaikutus ympäristösuhteeseen (suomeksi)
16.4. Laura Puolamäki: 157 kertomusta Selkämereltä (suomeksi)
23.4. Matti Kamppinen: Tulevaisuudentutkimuksen näkökulma merelliseen ympäristösuhteeseen (suomeksi)

Lisäksi muutaman tunnin ekskursio Liedon Vanhalinnassa 29.4. Kokoontuminen paikan päällä klo 10.

Kurssisuorituksina ovat luentopäiväkirja ja pieni tutkielma opiskelijan itse kurssin alussa esittämästä, opettajan kanssa vahvistettavasta aiheesta.  Kurssilla on Moodle-alue ohjeistuksia, aineistoja ja tehtävien palautusta varten.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 31.1. mennessä s-postitse osoitteeseen anuraula@utu.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava oppiaine, johon kurssi käytetään. Kurssin Turun yliopiston opiskelijoiden kiintiö on 50. Valituille ilmoitetaan kurssille hyväksymisestä 4.2. mennessä.

Vastaava opettaja

Sirkku Pihlman ja kurssin opettajat

Opetus

19.2.2015 – 23.3.2015
Luento-opetus 18 t
To 19.2.2015 - 23.4.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Janus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Lukuvinkkejä tutkielmaa varten:
- Häyrynen, Maunu (et al.): Tuntematon saaristo: Selkämeren saariston eletty maisema. Helsinki 2006.
- Pirjo Ilvesviita: Paaluraudoista kotkansuojeluun: Suomalainen metsästyspolitiikka 1865-1993. Acta Universitatis Lapponiensis 93, Lapin yliopisto 2005.
- Timo Kallinen; Arja Nygren ja Tuomas Tammisto (toim.): Ympäristö ja kulttuuri. Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja 2012:11. Helsinki.
- http://www.antropologinenseura.fi/2012/ymparisto-ja-kulttuuri/
- Simo Laakkonen, Timo Vuorisalo: Sodan ekologia: nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. SKS 2007
- Simo Laakkonen (et al.): Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan: kaupungin ja ympäristön muutos 1800- ja 1900-luvuilla. Edita 2001.
- Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuorisalo: Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus 2012.
- Markku Oksanen: Ympäristöetiikan perusteet. Luonne, historia ja käsitteet. Gaudeamus 2012.
- Anna Samuelsson: I naturens teater. Kultur- och miljösosiologiska analyser av naturhistorista utställningar och filmer. Uppsala universitet 2008.
- Outi Tuomi-Nikula: Keskipohjalaisen kalastajan vuosi: Keski-Pohjanmaan suomenkielisen rannikon ammattimaisen kalastuksen ja hylkeenpyynnin muuttuminen 1800- ja 1900-luvulla. Kansatieteellinen arkisto 32. Suomen muinaismuistoyhdistys 1982.
- The Sea and the Cities -hankkeen verkkosivut http://www.helsinki.fi/envirohist/seaandcities/

Lisätiedot

Suorituksena luentopäiväkirja 10 sivua ja tutkielma 10 sivua itse määritellystä ja opettajan kanssa vahvistetusta aiheesta. Opetukseen voi osallistua Porin yksiköstä AC-yhteydellä. Opetuskielenä suomen lisäksi ruotsi.

Hkt-laitoksen lisäksi kurssi on suunnattu  ympäristötieteen ja KEKO:n (kestävän kehityksen koulutusohjelma) opintoihin sekä ja Åbo Akademin opiskelijoille.