Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2610 Läntisen maisemamaalauksen ja maisemataiteen merkitykset 1600-luvulta 2000-luvulle 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Aika: IV periodi, 12.3.-30.4., torstaisin klo 10-12

Paikka: Seminaarihuone E221

Sisältö: Kurssilla analysoidaan taidehistorian visuaalisten teosesimerkkien kautta maisemamaalausten ja maisemataiteen merkitystä länsimaisessa 1600–2000-luvun taiteessa. Pohdimme miten taide idealisoi maisemaa. Tutkimme maiseman käsitteiden kehitystä taidehistorian ja -teorian diskursseissa sekä niiden vaikutusta maiseman kuvaustapoihin. Teosesimerkkejä maiseman kuvaustavoista ja teoretisoinnista poimitaan mm. seuraavista taide- ja aatehistoriallisista suuntauksista: arkadinen, ylevä, pittoreski, moodimaalaus (Poussin ja klassismi: herooinen, pastoraali ja satyyri), saksalainen idealismi ja maiseman luontofilosofiat, väriteoria, naturalismi, realismi, nationalismi, symbolismi, syntetismi, ekspressionismi, abstrakti, semi-abstrakti, kitsi ja käsitetaide. Tarkastelemme tämänhetkisiä diskursseja ja sovelluksia maiseman käsitteestä taiteessa,
kuten ympäristö- ja ekoestetiikan teoriat.

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää maisemamaalausten ja -kuvausten keskeisiä merkityksiä länsimaisessa taiteessa. Opiskelija saavuttaa tietämyksen maiseman käsitteen aatehistoriallisesta kehityksestä, maiseman arvottamisesta taiteessa ja maisemamaalauksen historiasta kumpuavan käsitteistön käytöstä nykytaiteessa, esimerkiksi ympäristötaiteessa. Opiskelija hallitsee maiseman käsitteen kehittymiseen vaikuttanutta keskeisiä teoriaa ja osaa soveltaa sitä kuvaanalyysissä.

Suoritustapa:
• Osallistuminen luennoille
• Seminaarikeskustelut
• 2000-3000 sanan (1.5 rivinväli, fontti 12) essee, jossa opiskelija analysoi muutaman kurssilla läpikäydyn teoreettisen näkökulman kautta omavalintaista 1600–2000-luvun maisema-aiheista teosta. Esseen palautus kurssin Moodlealustaan 15.5.2015 klo 16 mennessä.

Oppimateriaali: Kirjallisuusluettelo, luentomonisteet ja digitaaliset aineistot

Edeltävät opinnot: Perusopinnot suoritettu

Arvostelu: 1–5

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 19.2.-5.3.2015. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääaineopiskelijat ovat kuitenkin etusijalla.

Vastaava opettaja

Hilja Roivainen

Opetus

12.3.2015 – 30.4.2015